Investor Ivar Tollefsens eiendomskonsern har aldri gjort det så godt. I fjor satte Fredensborg 1994 as ny rekord med et årsresultat på hele 8,8 milliarder kroner, opp 55 prosent fra 2019.

Før skatt nådde resultatet hele 11,2 milliarder kroner, etter en tilsvarende prosentvis oppgang, står det i selskapets ferske regnskap som ble tilgjengelig mandag kveld.

Begrenset innvirkning

Tollefsens eiendomskonsern består av flere selskaper, og Fredensborg 1994 er holdingselskapet bak hele imperiet. Det aller største selskapet i porteføljen er svenske Heimstaden ab som Tollefsen eier 86 prosent av. Selskapene investerer blant annet i boligeiendommer i Norden, Tyskland, Nederland og Island, samt Polen og Tsjekkia, men også fritidsboliger og hoteller.

«Covid-19-pandemien hadde kun begrenset innvirkning på driften,» skriver Fredensborg i årsrapporten, og peker på at skianlegget Ski Geilo måtte stenge midlertidig, i likhet med flere av konsernets hoteller.

Utleieinntektene økte med hele 61 prosent til 7,4 milliarder i 2020. Selskapet skriver at økningen først og fremst skyldes oppkjøp gjort i flere land.

Fortsetter å vokse

Totale eiendeler i konsernet økte til hele 177 milliarder kroner fra 125 milliarder året før. Det skyldtes både verdiøkning og at konsernet fortsetter å kjøpe eiendom med begge hender: i 2020 var kjøpene på nesten 29 milliarder kroner.

Og selskapet fortsetter å vokse også i år, sier finansdirektør Arve Regland.

– 2020 ble et rekordår. God operasjonell drift, positiv verdiutvikling og sterk balanse er et godt fundament for fortsatt lønnsom vekst. Gledelig at den sterke utviklingen fortsetter også inn i 2021, med nesten 30 milliarder i eiendomskjøp i første halvår kombinert med rekordlav gjeldsgrad og positive fremtidsutsikter i alle forretningsområder, sier han i en epost.

– Fikk koronapandemien mindre innvirkning på driften enn det som var ventet?

– Pandemien har bekreftet stabiliteten i bolig som investering. Driften er nesten upåvirket, mens økt interesse for bolig har bidratt til verdiøkning i stort sett alle europeiske markeder. Under nedstengningen av vår hotell- og restaurantvirksomhet, benyttet vi muligheten til å oppgradere eiendommer og konsept. Kvalitativt bedre produkter til kundene gir positiv resultateffekt allerede i 2021.

Tollefsen tok ut utbytte på 287 millioner kroner.

I årsberetningen går det frem at etterspørselen knyttet til boligbygging forble på høye nivåer. Det vises videre til at både etterspørselen og prisene i markedet for fritidseiendom vokste gjennom året. Også utviklingen i leiemarkedet var god for Fredensborg, der belegget og leieinnkrevingen var på stabile nivåer til tross for noe høyere ledighet i hovedstadsbyene og knyttet til studentboliger.

Koronarestriksjonene resulterte i redusert aktivitet for hoteller, restauranter og kommersielle leietagere. Hotellkomplekset Kragerø Resort økte likevel inntektene i 2020 vises det til i årsrapporten.

Det sterke resultatet i Fredensborg-konsernet drives i stor grad av børsnoterte Heimstaden som har fortsatt å utvikle seg godt i 2021. I andre kvartal genererte selskapet et overskudd på 4,7 milliarder kroner, opp fra 1,8 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.