Høsten 2019 sikret eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og sønnen hans Nick W. Tollefsen seg en enorm jakteiendom på 39.000 mål i Havradalen i Vinje kommune i Telemark, til en pris på 33 millioner kroner.

På jaktterrenget står det fire hytteeiendommer som Nick W. Tollefsen har søkt om å få rive.

Nå har Vinje kommune innvilget søknaden, noe som betyr at de kan gå i gang med sine planer om å rive, samt gjenoppføre tre nye hytter.

«Fylkesmannen kan ikkje sjå at tiltaket kjem i vesentlig konflikt med dei nasjonale interessene vi er sette til å ta vare på», står det i en uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Nick Walter Tollefsen og Ivar Tollefsen.
Nick Walter Tollefsen og Ivar Tollefsen. (Foto: Mikaela Berg)

Tollefsens planer

I søknaden til Vinje kommune skrev Tollefsen via arkitektfirmaet Context as at hyttene hadde «gjennomgående dårlig standard», og ba derfor om tillatelse til å rive og gjenoppføre nye.

«Eksisterende hytter er i dårlig forfatning. Gjennomføring av tiltakene vil medføre en fjerning av et potensielt avfallsproblem og opprydding av landskapet rundt disse konstruksjonene. Dette vil være fordelaktig både for villrein og turgåere når tiltakene er ferdigstilt» heter det i søknaden.

Av søknaden, som nå er blitt innvilget, presenteres følgende tekniske spesifikasjoner for de nye hyttene:

  • De fire eksisterende hyttene skal rives, og det vil deretter bli satt opp tre nye på samme sted. Antall sengeplasser vil bli redusert fra 16 til 12, men samlet antall kvadratmeter vil øke fra 89,5 til 108,5 kvadratmeter.
  • Erstatningshyttene skal føres opp i maks en etasje, og skal ha skråtak. Taktekking skal være torv eller bordtak.
  • Grunnmuren skal ligge maks. 0,3 meter over høyeste punkt i omkringliggende terreng. Erstatningshyttene skal ha en naturnær og dempet utvendig fargebruk.
  • Tiltakene skal utføres uten vesentlige sår i landskapet, og landskapet rundt hyttene skal ryddes og tilbakeføres etter at byggearbeidene er ferdige, heter det i søknaden.

DN har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Ivar Tollefsen, men av søknaden går det frem at de nye hyttene skal brukes til opphold i forbindelse med jakt og fiske i området. I 2019 sa Tollefsen følgende om eiendommen til DN:

– Havradalen er en vakker fjelleiendom – vi er glade i fjell. Og snø. Og vinter.

Dette er Stein Lier-Hansens drømmehytte. Grunnen til at han viser den frem, er alvorlig.
Her tilbringer Norsk Industri-sjefen rundt hundre dager i året.
03:34
Publisert:

DN har vært i kontakt med Nick W. Tollefsen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ikke i veien for villrein

Havradalen-eiendommen ligger ved Hardangerviddas sydøstre hjørne, og strekker seg innenfor Hardangervidda nasjonalpark. Eiendommen har både rypeterreng og muligheter for villreinjakt.

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har deltatt i søknadsbehandlingen, og kommet med sin vurdering av hvorvidt byggeprosjektet vil ha negative konsekvenser for villreinen i området. Det har nemnden kommet frem til at Tollefsens byggeprosjekt ikke vil ha, såfremt hyttene gjenoppføres etter planen slik den er presentert i søknaden.

«Villreinnemnda har ikke vesentlige merknader til søknaden, men anmoder om at det settes vilkår om maks størrelse slik at antall overnattingsplasser ikke overstiger det som er angitt i søknaden.» heter det i et av saksdokumentene.

Ivar Tollefsen er med en formue på 29 milliarder Norges 8. rikeste person, ifølge Kapitals oversikt. Den samlede verdien på Fredensborgs eiendommer og investeringer skal per 2020 være på rundt 150 milliarder kroner, ifølge samme tidsskrift.

Tollefsen er både administrerende direktør og styreleder i Fredensborg. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.