Klokken 11 i dag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for mars.

Boligprisene steg svært raskt i fjor og var i gjennomsnitt opp 1 prosent per måned gjennom 2016.

I januar og februar i år var veksten noe mer avdempet på 0,6 prosent per måned, korrigert for sesongvariasjoner.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets venter en vekst på om lag en halv prosent i mars, korrigert for sesongvariasjoner, men at veksttakten avtar ytterligere gjennom året.

– Det er flere grunner til å vente at boligprisveksten avtar. Blant dem er høyeste boligbygging på over 30 år, fortsatt svak inntektsutvikling i husholdningene og boliglånsrenter som har nådd bunnen, skriver Strøm Fjære i DNB Markets' morgenrapport onsdag.

Boligprisvekst i mars tidligere år, sesongkorrigerte priser i parentes:

2016: +1,9% (+1,4%)

2015: +0,7% (+0,2%)

2014: +1,4 % (+0,9%)

2013: 0,0 % (-0,5%)

2012: +1,3% (+0,8%)

2011: +1,3% (+0,7%)

2010: +0,7% (+0,1%)

2009: +1,5% (+0,9%)

2008: +0,8% (+0,3%)

2007: +0,6% (+0,2%)

Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med bruktboligrapporten for februar. Kilde Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.

Tror effekten viser seg i mars og april

Oppgangen i boligprisene har gått sammen med stadig høyere gjeld i husholdningene.

– Det utgjør en fare for den finansielle stabiliteten. Det har gjort at regjeringen har strammet inn boliglånsforskriften med virkning fra og med 1. januar i år. Denne vil trolig også virke avdempende på boligprisveksten, mener Strøm Fjære.

– Effekten av boliglånsforskriften kan begynne å vise seg i pristallene i mars og april, når finansieringsbevisene som ble gitt før innstramningene, med tre måneders gyldighet, ikke lenger er gyldige, skriver Strøm Fjære.

Derfor mener hun dagens tall blir ekstra interessante å følge med på.


ETTERLYSNING: Har du nylig fornyet ditt finansieringsbevis og fått dårligere betingelser? Eller kjøpt bolig utenfor Oslo fordi nye regler gjorde det umulig å kjøpe bolig i Oslo? Kontakt vår journalist Bjørn-Egil Mikalsen.


Ser størst usikkerhet i Oslo

Det er spesielt det nye LTI-kravet, som sier at boliglån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt, som ventes å dempe utlånsveksten til husholdningene og dermed også boligprisveksten, påpeker Strøm Fjære.

Et notat publisert av Norges Bank viser at hele 18 prosent av boligkjøpere i 2014 brøt med dette kravet på landsbasis. I Oslo brøt 23 prosent av boligkjøperne med kravet, skriver analytikeren.

– Siden det er Oslo-markedet som vokste raskest i fjor, og siden Oslo også har fått en innstramning av egenkapitalkravet på sekundærbolig – fra 15 til 40 prosent – og mindre rom til å avvike fra kravene fordi den såkalte «fartsgrensen» er redusert fra 10 til 8 prosent, er usikkerheten om prisutviklingen videre størst her, skriver Strøm Fjære.

– En helt annen stemning i markedet

Nordea Markets venter også et omslag i markedet.

– Det er ikke bare de sære reglene for kjøp av sekundærbolig i Oslo som skaper spesielt stor usikkerhet i Oslo. Sannsynligvis slår også fem ganger inntektsregelen hardest i Oslo der prisene er de høyeste og det etter alt å dømme er relativt mange som kjøper flere boliger som investeringsobjekt. Vi er ganske sikre på at prisveksten i Oslo er betydelig lavere (m-o-m) enn vi er vant til, skriver Eric Bruce i Nordeas Morgenrapport onsdag morgen.

Dette betyr likevel ikke at meglerhuset venter at prisene skal falle.

– Husk at å gå fra et marked der prisene vokste over to prosent i måneden til én prosent i januar og februar og nå si litt over 0 prosent betyr en helt annen stemning i markedet, skriver Bruce.

– Det betyr mange selgere som ikke er fornøyd med prisen og stigende antall usolgte boliger som vi ser nå. For landet som helhet tror vi de nye reglene har mindre utslag og føler oss mer sikre på at vi får en moderat vekst. Sannsynligvis ikke langt unna de 0,5 prosent m/m som Norges Bank anslår, skriver Bruce.

Les også: Tror prisene skal stige 33 prosent i Oslo

Les også: Prognoser for norske boligpriser 2017–2020

Trang bolig? Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.