Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen solgte ifjor et hus på Nordberg i Oslo for 10,5 millioner kroner uten at huset ble lagt ut for salg i det åpne markedet. Huset ble kort tid etterpå solgt videre. I løpet av fire måneder ble huset solgt fire ganger, sist gang i desember 2016 til over 18 millioner kroner.

Selger mente i etterkant at eiendomsmegleren burde rådet henne til å legge ut huset til ordinært salg i det åpne markedet.

– Vår vurdering er at retten foretar en for streng vurdering av hva som kan forventes av megler og mener derfor at det er viktig at disse prinsippene blir prøvet for lagmannsretten, sier administrerende direktør Martin Anmarkrud Kiligitto i Nordvik & Partners om bakgrunnen for anken.

Han viser til at dommen er en vurdering av hvor strenge krav det skal stilles til meglers undersøkelser og råd forut for bud og ved en eventuell budaksept. «Etter en skjønnsmessig vurdering der markedsutviklingen er hensyntatt, mener retten det må legges til grunn at eiendommen ville blitt solgt for kr 15 millioner ved aktsom oppdragshåndtering fra Killengreens side», het det i dommen fra Oslo tingrett.

Killengreen og Nordvik & Partners ble dømt til å betale 4,5 millioner kroner i erstatning til klienten. Ifølge Kiligitto har meglerhuset fremdeles full tillit Killengreen.(Vilkår)

Arne Fredly viste frem bil til 50 millioner
Investor Arne Fredly hadde med seg sin Bugatti Chiron til Oslo Motor Show i dag. Det var mange som ville se på superbilen til rundt 50 millioner kroner da den ble avduket med investoren til stede.
01:54 Min
Publisert: