I august i fjor solgte eiendomsmegler Jens Christian Killengreen i Nordvik & Partners et hus i Langmyrveien på Nordberg i Oslo. Det ble solgt til en eiendomsutvikler for 10,5 millioner kroner uten at det hadde vært lagt ut i markedet, et såkalt off-market salg. Bare noen måneder senere ble huset solgt videre til en høyere pris. Det gjorde at selgeren, Ellen Dahl, tok eiendomsmegleren Killengreen for retten. Hun mente han burde rådet henne til å legge ut huset til ordinært salgs i markedet. Nå har hun vunnet frem i Oslo tingrett.

«Etter en skjønnsmessig vurdering der markedsutviklingen er hensyntatt, mener retten det må legges til grunn at eiendommen ville blitt solgt for kr 15 millioner ved aktsom oppdragshåndtering fra Killengreens side», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

– Vi må nå lese dommen og eventuelt vurdere spørsmål om anke, sier Killengreens advokat Kjetill Arnold Mellum. Han viser til at dommen falt fredag ettermiddag og at han først er nødt til å gå grundig igjennom den.

Kjapt salg

Ellen Dahl kontaktet Killengreen allerede i mars 2014 for å få bistand i forbindelse med overføring av arv. Årsaken til at Dahl kontaktet akkurat Killengreen, var et mangeårig vennskap med hans foreldre, ifølge dommen. Det ble avtalt at Killengreen skulle få salgsoppdraget på huset når det ble aktuelt. Da Dahls mor gikk bort i midten av august 2016, kontaktet hun eiendomsmegleren igjen for å få satt i gang salgsprosessen.

Ifølge eiendomsmegleren var det Ellen Dahl som ønsket å selge til en utbygger fordi tomten var stor og huset i dårlig forfatning. Han opplyste i retten at det var viktig for Dahl at salget ble raskt unnagjort. Killengreen har opplyst at han kontaktet ni potensielle kjøpere fra sitt kontaktnett, men at bare én var interessert i å by. Litt over en uke etter at han fikk salgsoppdraget, ble huset solgt til eiendomsutvikler Terje Skahjem for 10,5 millioner kroner, uten at det var tatt takst på eiendommen.

Eiendomsmegleren mener forøvrig selger hadde mer enn god nok kompetanse til å vurdere hva et "off-market" salg innebærer.

Fire salg på fire måneder

Dahl hevdet på sin side at hun ikke ble gitt tilstrekkelig informasjon om hva det vil si å selge «off market». Hun mener eiendommen ikke ble annonsert eller på annen måte tilstrekkelig presentert i markedet.

– Jeg synes det er en grundig dom som setter fokus på eiendomsmegleres ansvar i forbindelse med salg off-market, også når det gjelder budgivning og krav som må stilles for å få en best mulig pris for oppdragstaker, sier Dahls advokat Arvid Dahm.

Under to måneder etter at hun solgte huset for 10,5 millioner kroner til eiendomsutvikler Terje Skahjem, solgte han det videre for 15 millioner kroner. En uke senere solgte den nye eieren det videre nok en gang, denne gang for 16 millioner kroner. Heller ikke denne kjøperen satt lenge på eiendommen. Litt over en måned senere ble den solgt videre til en ny eiendomsutvikler for 18,2 millioner kroner. Prisen på huset steg altså med nær åtte millioner kroner på under fire måneder.

Fikk prisavslag

Siste kjøper fikk senere redusert prisen med to millioner etter at eiendommen i mars 2017 ble oppført på Byantikvarens gule liste og nektet revet.

Utbyggeren som kjøpte huset er iferd med å sette det i stand for salg. I tillegg skal det bygges et hus til på eiendommen. Dette ligger nå ute til salgs for 17 millioner kroner.

Meglers ansvar

Etter rettens syn er det av underordnet betydning hvem som tok initiativ til å selge utenfor det åpne markedet. "Megler har uansett ansvar for å informere om mulige risikoaspekter ved å velge en slik fremgangsmåte. Det er høyst usikkert om Killengreen har opptrådt i tråd med god meglerskikk på dette punktet" heter det i dommen.

Retten mener de utbyggerne Killengreen tok kontakt med, heller ikke var særlig aktuelle som kjøpere. "I tillegg er det grunn til å fremheve det korte tidsrommet mellom oppdragsstart og Killengreens konklusjon om at det kun var én aktuell kjøper", heter det i dommen.

Retten har forøvrig ikke funnet det sannsynliggjort at Killengreen mottok noen returprovisjon eller annen utilbørlig fordel av Skahjem etter salget av Langmyrveien. Dahl i retten antydet at det kunne være årsak til den lave prisen hun oppnådde.

Millionerstatning

Tingretten dømmer Jens Christian Killengreen og Nordvik & Partners Eiendomsmegling Skøyen i fellesskap til å betale Dahl 4,5 millioner kroner i erstatning, samt litt over 400.000 kroner i saksomkostninger. Killengreen er partner og daglig leder i Nordvik & Partners Eiendomsmegling Skøyen.

Det har ikke lyktes DN å komme i kontakt med Killengreen for en kommentar. Styreleder Martin A. Kiligitto i Nordvik & Partners Eiendomsmegling Skøyen viser til deres advokat Kjetill Arnold Mellum.(Vilkår)

TV 2-redaktør letter på sløret
– Da møtte vi opp på et klokkeslett og satt oss ned foran tv-en, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække som husker tilbake på starten av TV 2 for 25 år siden.
01:32
Publisert: