– Vi har ikke kommet til enighet, og jeg ser det som en ryddig løsning å la rettsapparatet avgjøre hvem av oss som har rett, sier partner Terje Tinholt (50) i Tinholt Eiendom.

I flere uker har han kranglet med investor Jens Ulltveit-Moe (77) om hvorvidt ærverdige Fornebu hovedgård i Bærum, der Umoe-gruppen har sitt hovedkontor, er solgt eller ikke.

Tinholt mener han har kjøpt eiendommen, men Ulltveit-Moe har avvist at han har solgt den.

For to uker siden fikk Dagens Næringsliv først bekreftet av konsernsjefen i Umoe-gruppen at Ulltveit-Moe vurderte å selge prakteiendommen som huser Umoes ledelse.

En kort stund etter at denne nyheten var publisert kom en forbløffet Tinholt på banen og sa at han allerede hadde kjøpt prakteiendommen sammen med Stegg Eiendom.

– Vi har kjøpt eiendommen, og har mange spennende planer for den. Jeg tok kontakt med Jens etter at jeg så han solgte Rec-aksjene, og begynte samtaler før jul. Vi kom til enighet for 10–14 dager siden, sa Tinholt til Dagens Næringsliv.

Dagen etter sa Ulltveit-Moe til Aftenposten at eiendommen ikke var solgt, og at han kun hadde hatt samtaler med Tinholt om salg, noe han senere gjentok overfor Dagens Næringsliv.

Før vinterferien møttes Terje Tinholt og Jens Ulltveit-Moe til samtaler på Fornebu Hovedgård uten å bli enige. De to er naboer i Dicks vei på Lysaker.
Før vinterferien møttes Terje Tinholt og Jens Ulltveit-Moe til samtaler på Fornebu Hovedgård uten å bli enige. De to er naboer i Dicks vei på Lysaker. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

«Vi har nå enighet om kjøpet av Hovedgaarden for 65 mio»

Det er advokat Even Berg i Selmer som representerer Tinholt Eiendom og partneren STTI Holding as. I stevningen til Asker og Bærum tingrett skriver han:

«Det er inngått bindende avtale om kjøp av Umoe Eiendom Hovedgård as. Eierselskapet Umoe Eiendom as har forsøkt å trekke seg fra avtalen.»

I stevningen gjengis en epost som Jens Ulltveit-Moe sendte Terje Tinholt 31. januar i år. Der skriver han blant annet:

«Vi har nå enighet om kjøpet av Hovedgaarden for 65 mio, som besiktiget, med oppgjør innen utgangen av februar». Her er det mange detaljer som må på plass, og vi har liten tid. Jeg vedlegger derfor et utkast til en kjøpsavtale, leieavtale samt utkast til regnskap for det selskapet du kjøper, Umoe Hovedgaard as.» I samme epost skriver Ulltveit-Moe i følge stevningen: «Du har nå kjøpt levende historie på Fornebu som du så på bildene jeg sendte tidligere i dag samt avsnittene i boken om Arneberg.»

Da Dagens Næringsliv var i kontakt med Jens Ulltveit-Moe på telefon fredag, oppga han at han ikke ønsket gi noen kommentar til stevningen.

Jens Ulltveit-Moe ønsker ikke å kommentere stevningen fra Tinholt Eiendom og STTI Holding as.
Jens Ulltveit-Moe ønsker ikke å kommentere stevningen fra Tinholt Eiendom og STTI Holding as. (Foto: Fartein Rudjord)

«En svært negativ og uønsket effekt for Umoe»

Ifølge stevningen sendte Ulltveit-Moe en epost til Terje Tinholt 12. februar. Denne gangen med et helt annet budskap: «Vårt avtaleutkast med tilbud om kjøp for 65 mio tilbakekalles herved på grunn av inntrufne omstendigheter.».

Dette er dagen etter at Dagens Næringsliv meldte at Tinholt kjøpte eiendommen.

Ifølge stevningen utdyper Ulltveit-Moe 14. februar bakgrunnen for at han ikke ønsker å selge til Tinholt likevel: «Dette har sin bakgrunn i medieoppmerksomheten og de uttalelsene som er gitt i ulike medier hvor det dannes et inntrykk av at det potensielle salget har vært et hastesalg til rabatterte verdier, i hvert fall delvis fremprovosert av en (uriktig) oppfatning av min økonomiske stilling. Dette har blant annet gitt en svært negativ og uønsket effekt for Umoe generelt og pågående transaksjoner spesielt.»

Mener det ikke er inngått bindende avtale

Ifølge stevningen skal Ulltveit-Moe i epost til Tinholt fremholdt at partene var enige i at det ikke var inngått noe bindende avtale før begge parter hadde signert avtaleutkastet.

Ifølge stevningen skal Ulltveit-Moe også ha anført at Tinholts advokater hadde kommet med forslag til endringer i avtaleutkastet, og at dette etter Ulltveit-Moes syn bekreftet at partene fortsatt bare var i forhandlinger.

Terje Tinholt har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at mener epostene fra Ultveit-Moe bindende og er å anse som aksept. Advokat Even Berg gjentar dette synes i stevningen: «Det er sikker rett at dette er tilstrekkelig for avtalebinding.»

Fra praktbygget ved Lysakerfjorden har Ulltveit-Moe styrt sine virksomheter i flere deler av verden i en årrekke. Bygget ble kjøpt av staten for 20 millioner kroner i 2004. Så ble det pusset kraftig opp før Ulltveit-Moes stab på rundt 20 personer flyttet inn i 2006. På den tiden var Ulltveit-Moe blant Norges rikeste med en formue i mangemilliardersklassen, flere tusen ansatte og eierinteresser på en rekke områder.

De siste årene har imperiet og milliardformuen til Ulltveit-Moe krympet i takt med den økonomiske krisen han befinner seg i. Før jul måtte Ulltveit-Moe selge seg ut av solenergiselskapet Rec Silicon med mange hundre millioner kroner i tap.

Salget skjedde til bunnkurs og førte til kraftige spekulasjoner om at investoren var ille ute.

Sist uke solgte Ulltveit-Moe også industrikonsernet Sønnico.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.