En fersk dom fra Asker og Bærum tingrett omhandler to eiendommer i et villastrøk på Snarøya i Bærum utenfor Oslo.

De to eiendommene ligger langs sjøen, og har begge brygge- eller strandområde. Grensen mellom de to eiendommene strekker seg over 90 meter.

På den ene eiendommen – som i realiteten består av to tomter med to adresser – står en rekke ulike trearter. Det er disse trærne som utgjør stridens eple.

Tidligere Pareto-megler – og senere meglersjef i Platou – Johan Preben Sohlberg kjøpte den ene eiendommen i 2017. Sohlberg – som i 2018 sto oppført i skattelistene med en formue på 54,7 millioner kroner – er blant annet kjent som en av meglerne som ble kuppet av Clarkson Platou fra Pareto i 2009.

Det er imidlertid fellingen av trær på naboens tomt som gjør at navnet hans nå har dukket opp i en dom fra Asker og Bærum tingrett.

Det var Asker og Bærum Budstikke som først omtalte dommen.

Ville politianmelde kvinnen hvis ikke trær ble felt

Bildet fra 2008 viser den tidligere Pareto-megleren Johan Preben Sohlberg, som nå er dømt til å betale naboen erstatning for å ha felt et titall trær på hennes tomt.
Bildet fra 2008 viser den tidligere Pareto-megleren Johan Preben Sohlberg, som nå er dømt til å betale naboen erstatning for å ha felt et titall trær på hennes tomt. (Foto: Per Thrana)

Sohlberg kjøpte den ene eiendommen i 2017 med sin kone for 28 millioner kroner. Han leide den raskt ut til en annen familie. Kort tid etter dette Sohlbergs 80-årige nabo, som bor på den trefylte tomten, kontaktet av ekteparet angående trær i grenselinjen mellom de to tomtene.

Kontakten mellom de to endte med at kvinnen på 80 år fikk felt et poppeltre ved nabogrensen i 2018. Ekteparet sa seg imidlertid ikke fornøyde med ett tre. Ifølge en verdivurdering Sohlberg innhentet, og som er delvis gjengitt i dommen, forringer trærne ved grensen mellom eiendommene verdien av Sohlbergs eiendom med om lag fem millioner kroner.

Sohlberg mente blant annet at trærne utgjorde en risiko for liv og helse ved at de i kraftig uvær kunne velte inn over hans eiendom. Høsten 2018 ble kvinnen nok en gang kontaktet av Sohlberg angående trær i grenselinjen. Ifølge dommen skrev Sohlberg i en tekstmelding til kvinnen at hun ville bli politianmeldt dersom hun ikke fjernet trærne innen kort tid.

«Sohlberg sendte ytterligere én tekstmelding til [kvinnen] den 2. oktober 2018, hvor det blant annet ble uttrykt at [hun] ville bli politianmeldt dersom hun ikke fjernet trærne innen én uke», heter det i dommen.

Samtidig oppdaget kvinnen at det var hugget om lag ti trær på hennes eiendom, uten hennes samtykke.

Kvinnen politianmeldte forholdet, men saken ble henlagt av Oslo politidistrikt.

To søksmål

Selv etter fellingen av trærne på kvinnens tomt, var ikke Sohlberg fornøyd. Ekteparet Sohlberg gikk derfor til sak mot kvinnen, for å få lov til å felle enda flere trær. Dette motsatte kvinnen seg, og tok samtidig ut motsøksmål, for å få erstatning for trærne som allerede var felt.

Ifølge dommen anførte Sohlberg at trærne sto for nære grensen mellom de to eiendommene, og at de utgjorde en fare for personskade og materielle skader, samtidig som trærne hindret ettermiddags- og kveldssol og etterlot seg store mengder løv.

Sohlberg – som ifølge dommen aldri har bodd på eiendommen – fryktet at kraftig uvær kunne føre til at trærne velter over deres eiendom. De mente derfor at de hadde rett til å felle trærne på eget initiativ.

Kvinnen på sin side var uenig i at trærne utgjorde en fare, og trakk frem at trærne demper støy og aktiviteter fra sjøen, samtidig som de ga vern mot innsyn på eiendommen. Hun anførte også at trærne er bevaringsverdige av hensyn til naturmangfoldet på stedet.

Fikk medhold i begge sakene

I domsavsigelsen tok retten stilling til om trærne som ble felt, samt de resterende trærne ekteparet ville felle, oppfylte kravene til Nabolovens tredje paragraf, første ledd som ifølge tingretten krever at følgende tre måtte krav oppfylles, dersom ekteparet skulle få rett i å felle trærne ved grensen mellom eiendommene:

  • Trærne står, eller sto, nærmere grensen enn en tredjedel av trehøyden.
  • Trærne måtte påføre Sohlbergs tomt en skade, eller særlig ulempe
  • Det måtte ikke være særlig om å gjøre for kvinnen, eller naturforholdet på stedet, at trærne ble stående.

Retten mente imidlertid at de aktuelle trærne vil få en viss innvirkning på både innsynet til kvinnens eiendom og utsynet mot ekteparets eiendom, og at det derfor måtte anses som særlig om å gjøre for kvinnen at trærne ble stående.

Samtidig kom retten til at kvinnen uansett ikke ble gitt tilstrekkelig varsel om at ekteparet kom til å felle trærne, slik at hun hadde krav på erstatning for de trærne som ble felt. Altså vant kvinnen frem i begge sakene.

Anker dommen

Asker og Bærum tingrett kom til at ekteparet måtte betale 139.313 kroner i erstatning til kvinnen, i tillegg til saksomkostninger. Kvinnens advokat oppga en kostnadsoppgave på 288.012 kroner, mens retten utmålte en skjønnsmessig utmåling på 211.450 kroner. Til sammen drøyt 350.000 kroner.

Selv oppga Sohlberg sakskostnader på 196.500 kroner, og føring av saken for retten har altså kostet de to naboene til sammen nær en halv million kroner.

Sohlbergs advokat Kjell Weiss-Andersen er sterkt uenig i dommen, men skriver i en tekstmelding at han ikke ønsker å prosedere saken i pressen.

Han bekrefter imidlertid at de planlegger å anke dommen.

Kvinnens advokat Natalie Kim Le Nguyen ved Simonsen Vogt Wiig, er imidlertid godt fornøyd med dommen.

– Vi mener resultatet i dommen fra tingretten er riktig og velbegrunnet. Dommen er viktig for klienten som har behov for avklaring etter flere år med stridigheter. Den er også viktig av allmennpreventive grunner, da man ikke uten videre skal kunne ta seg til rette på naboeiendommen, sier hun til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.