Det var i september i fjor at virksomhetssjef i Larvik kommune, Arne Nicander, solgte et fritidshus på Lamøya i Larvik kommune til John Markus Lervik for 15,5 millioner.

På befaring sist fredag avdekket Larvik kommune at fritidsboligen har et bruksareal som er mer enn 50 prosent større enn det kommunen har godkjent.

Hytta som var oppgitt å ha et bruksareal på 120 kvadratmeter, viste seg å ha et bruksareal på 190 kvadratmeter.

Dessuten er det ifølge kommunen gjort en lang rekke andre endringer uten tillatelse, og dermed også i strid med plan- og bygningslovgivningen.

Østlands-Posten omtalte saken først.

John Markus Lervik er sivilingeniør, administrerende direktør og gründer i it-selskapet Cognite. Selskapet ble grunnlagt i 2017 og fikk inn Aker som hovedeier.

– Lervik overtok hytta i fjor høst og det som omtales i rapporten er utført for mer enn ti år siden av tidligere eier, skriver advokat og megler Knut Leinæs i en epost til DN, som foresto salget.

Leinæs vil ikke svare på hvorvidt han selv eller Lervik var kjent med forholdene kommunen nå har avdekket, da salget fant sted.

Leinæs vil heller ikke svare DN på hvorvidt salget skjedde i åpent marked, men Østlands-Posten skrev i september i fjor at Leinæs i samråd med selger valgte å selge hytta uten å legge den offentlig ut for salg.

– Det var en klassisk forhandling mellom selger og en interessert kjøper, sa Leinæs da.

En rekke lovstridigheter

I brev til Lervik datert 10. juli skriver kommunen at de under befaringer 13. juni og 5. juli observerte følgende punkter til være i strid med plan- og bygningsloven:

  • Plattinger
  • Overbygget terrasse
  • Murvegg/levegg
  • Bod
  • Terrengoppfyllinger
  • Bruksareal i kjeller
  • Ulovlig bruksendring av areal i kjeller
  • Murtrapp

Kommunen redegjør for hva Lervik må foreta seg:

«Ulovlige forhold rettes ved at du etterkommer dette varslet. For å rette opp i ulovlighetene som foreligger på din eiendom må du enten søke om tillatelse til disse i tillegg til dispensasjon. Dersom du ikke ønsker å søke om dette, eller får avslag, må du tilbakeføre tiltakene ved å fjerne det som er søknadspliktig. Hvis søknaden blir godkjent, anses forholdet som rettet. »

– Det er en god og konstruktiv dialog mellom partene, herunder kommunen, skriver megler Leinæs i epost til DN.

Virksomhetsleder Arne Nicander i Larvik kommune solgte eiendommen til Lervik.
Virksomhetsleder Arne Nicander i Larvik kommune solgte eiendommen til Lervik. (Foto: Dag G. Nordsveen)

Bemerkelsesverdig

Tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen i Larvik kommune sier til DN at det ikke er uvanlig at kommunen – under tilsyn i strandsonen – oppdager terrasser og levegger og den slags som er påbygget eller oppført uten tillatelse.

– Det kan være overtredelser av lovgivning som enkeltvis ikke er av så stor betydning, med summen av disse blir fort vesentlig, og da er det viktig å få ryddet opp i det, sier hun.

Kjelleren er ifølge Ellingsen det mest bemerkelsesverdige funnet kommunen har gjort på sommerstedet Lervik kjøpte av Nicander:

– Det som i denne saken er spesielt uheldig er bruksarealet som plutselig har oppstått i kjelleren, sier hun.

John Markus Lervik, her i 2015.
John Markus Lervik, her i 2015. (Foto: Gunnar Lier)

At kommunen nå har gitt kjelleren status av cirka 60 kvadratmeter bruksareal, skyldes at høyden under taket var større enn oppgitt.

– Og hvordan ser dere på at bruksarealet som skulle være omkring 120 kvadratmeter viser seg å være 190 kvadratmeter?

– Det er klart det er uheldig når ikke bygger i henhold til det man har fått tillatelse til. Det må man prøve å rette opp, og det har de anledning til å søke om nå i ettertid. Reglene har også endret seg siden dette arbeidet ble gjort.

Om fordel ved salg

– Lettere å få tilgivelse enn tillatelse?

– Nei, det er en misoppfatning at det er lettere å få tilgivelse. Det er ofte endringer i regelverket, som medfører at det som ikke var tillatt på søknadstidspunktet kan være enklere å få tillatelse til etter foretatte regelendringer. Jeg vet ikke om det er tilfelle i denne saken, men generelt vil det være ulovlig når det man bygger ikke er i henhold til allerede gitt tillatelse.

Ellingsen legger til at plan- og bygningsloven er en ja-lov, og at det er mye som går igjennom.

– Men det er viktig at det formelle er i orden. Fordelen med det er også at ved et eventuelt salg vil kjøper kunne sette seg inn i hva som er lovlig bygd på eiendommen, og hva som ikke er det, sier tilsynsjuristen i Larvik.

«Frist for å rette ulovligheten settes til 21. august 2019», heter det i brevet fra kommunen til Lervik. Lervik har også frist til å uttale seg om saken innen 14. august – blant annet om hvorvidt han er uenig i at tiltakene er ulovlige.»

Kan bli ølkjeller

Kommunen vil kunne ilegge tvangsmulkt dersom Lervik ikke retter ulovlighetene innen fristen. Tvangsmulktene kan ifølge Ellingsen være mellom 250 kroner og 1000 kroner dagen, eller det kan gis engangsmulkt på mellom 20.000 og 100.000 kroner alt etter alvorlighetsgrad. Hvilke tvangsmulgter som kan bli aktuelt her, er ikke bestemt.

Lervik kan søke om å få tillatelse til å bruke kjelleren som beboelsesrom, slik det gjøres i dag.

– Og hvis kommunen ikke tillater det, hva skjer da?

– Da vil kommunen fatte vedtak om opphør av bruk. De vil da kunne bruke kjelleren som grovkjeller, men ikke som beboelsesrom, sier Ellingsen.

Hverken selger, Arne Nicander, eller kjøper, John Markus Lervik ønsker å kommentere saken. Begge henviser til megler Knut Leinæs' uttalelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.