I 2018 kjøpte Cognite-gründer John Markus Lervik en luksushytte i strandkanten i Larvik for 15,5 millioner kroner. I etterkant ble det kjent at den var ført opp med en rekke feil, etter at kommunen var på tilsynsbefaring i 2019.

I oktober 2020 ble Lervik gitt dispensasjon av planutvalget i Larvik kommune, noe som gjorde at han slapp retting av tak som ville ha innebåret riving. Dette vedtaket ble omgjort av Statsforvalteren i Agder i mai 2021 – og Statsforvalterens vedtak var endelig og upåklagelig.

Det viktigste punktet var at Statsforvalteren konkluderte med at hytta var for høy.

Dermed så Lervik seg nødt til å gå rettens vei for å hindre riving av hytta. Da Vestfold tingrett behandlet saken våren 2022, endte det med frifinnelse for staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet.

Anker til Høyesterett

Lervik anket dommen fra tingretten, med påstand om at vedtaket fattet av Statsforvalteren i Agder, datert 21. mai 2021, var ugyldig.

Men i januar forkastet Agder lagmannsrett anken fra Lervik.

Lervik og hans advokat hadde frist til utgangen av februar med å vurdere om saken skulle ankes til Høyesterett. Nå har de konkludert.

– Det ble inngitt anke i dag, bekrefter Lerviks advokat, Sam E. Harris i Bahr.

Han ønsker ikke å kommentere anken ytterligere.

Saken har handlet om gyldigheten av Statsforvalterens vedtak, der tolkningen av byggetillatelsen som ble gitt i 2005 er sentral. Spørsmålet er om det var et krav i byggetillatelsen at hytta ikke skulle ha en kotehøyde, altså høyde over havet, på over 6,8 meter, og hvis det var det, om det var grunn til å gi dispensasjon.

Lagmannsretten skrev at det ikke er sannsynliggjort at rammetillatelsen fra 2005 ga tillatelse til å bygge høyere enn en høyde på topp fasadevegg til kote 6,8.

Kunne ikke gi dispensasjon

«Det er enighet om at hytta er bygget høyere enn dette. Tiltaket er følgelig ikke gjennomført i samsvar med rammetillatelsen, og tiltaket er da avhengig av dispensasjon.», skrev lagmannsretten i dommen.

Men Lagmannsretten kom også frem til at det ikke er adgang til å gi dispensasjon.

«Fylkesmannens vedtak er dermed gyldig, og Lerviks anke blir å forkaste», skrev lagmannsretten i dommen.

– Det var et skuffende resultat, sa Lerviks advokat Sam E. Harris til Dagens Næringsliv i januar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.