It-gründer John Markus Lervik har i flere år kjempet for å unngå at Larvik-hytta han kjøpte for 15,5 millioner kroner i 2018 i verste fall må rives fordi den er 83 centimeter for høy.

Lervik har tidligere tapt i tingretten og lagmannsretten, og nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist å behandle saken.

– Dette er selvfølgelig veldig skuffende, og betyr at man må forholde seg til det vedtaket som foreligger. Dette er et endelig vedtak. I vedtaket har man ikke vært villig til å akseptere hytta slik den ble bygget, sier Lerviks advokat Sam E. Harris i Bahr.

John Markus Lervik på hytta i Larvik under befaringen i saken ha anla mot staten.
John Markus Lervik på hytta i Larvik under befaringen i saken ha anla mot staten. (Foto: Gunnar Lier)

Lervik var med på å starte opp søkemotorselskapene Fast Search & Transfer og Cxense. I 2016 ble han headhuntet av Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen i Aker til å etablere det som skulle bli Akers it-juvel, Cognite. Lervik gikk i fjor av som toppsjef i selskapet som leverer data og programvare til tungindustrien, og over til ledergruppen for strategi og utvikling.

Vil pålegge retting

Etter at Larvik kommune var på tilsynsbefaring i 2019, kom det frem at luksushytta han hadde kjøpt i strandkanten på Lamøya var oppført med en rekke feil og mangler.

Mest kritisk for Lervik er at hytta har en såkalt kotehøyde, altså høyde over havet, på 7,63 meter, mens de godkjente søknadstegningene oppga en høyde på 6,8 meter. Det har vært noe uenighet om høyden på 7,63 meter, men det er tallet retten har lagt til grunn.

Lervik søkte om dispensasjon for å slippe å krympe hytta med 83 centimeter. Lervik fikk først dispensasjon av kommunen, men Statsforvalteren i Agder omgjorde vedtaket.

Derfor gikk Lervik til sak mot Kommunal- og distriktsdepartementet for å slippe å etterfølge pålegget om å redusere høyden.

Lervik har argumentert med at en dispensasjon ville medføre at man slipper at en fullverdig hytte i større eller mindre grad må rives for så å bygges opp igjen, og at dette ville spare både miljø og ressurser.

Lagmannsretten avviste disse argumentene, og mente man skal se bort fra at hytta allerede står der.

Byggesakssjef Cathrine Wærvågen i Larvik kommune sier kommunen ikke har hatt dialog med Lervik etter beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg, og har avventet videre oppfølging av saken til rettskraftig dom forelå.

– Tiltakshaver ønsket å avvente retting av alle forhold inntil rettskraftig dom foreligger. Når denne nå foreligger, vil kommunen pålegge retting av forholdene nevnt i varselet av 2. juni 2021, sier Wærvågen.

Frykter at hytta må rives

I varselet pålegger kommunen Lervik blant annet å redusere bygningshøyden.

I tillegg til at Lervik selv har argumentert med at pålegget om retting vil kunne medføre at hytta må rives, har også leder for planutvalget i Larvik tidligere uttalt at vedtaket om å avslå dispensasjon betyr at hytta må rives.

Wærvågen sier kommunen ikke vil forskuttere hva som skjer med hytta.

Lerviks advokat vil heller ikke fastslå at hytta nå må rives.

– Frykten har hele tiden vært at hytta ikke kan beholdes. Det kan være snakk om en veldig inngripende konsekvens at vedtaket som er fattet nå er funnet gyldige. Men hva som skjer videre kommer an på hva kommunen pålegger og hvilke byggtekniske løsninger man finner, sier Harris.

I varselet om pålegget Wærvågen i Larvik kommune viser til ble Lervik blant annet også pålagt å redusere hyttas areal, fjerne glasstak, fjerne ulovlig mur og krympe plattinger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.