Det er barna til gårdeier Stein Tore Bjørningstad Bjørni (84) som har tatt opp i kampen på vegne av sin far for å få opphevet leieavtalen med Frogner Boligutleie, et selskap som eies av Tommy Andre Nordengen (43) og Jørgen Skogli (41). Bjørni mener de to har tatt seg til rette i bygården ved å ødelegge to leiligheter som de fikk leie i 2010 og bygge dem om til 21 hybler.

– Bjørni har aldri godkjent dette og er aldri blitt forespurt, men realiteten er altså at man har foretatt en fullstendig rokering av lokalene, sa advokat Leif Thore Lian som representerer Bjørni da partene møttes i retten denne uken.

De to saksøkte avviser på sin side at de har misligholdt avtalen.

Opptakten til konflikten startet våren 2010. Skogli forklarte i retten at forretningspartner Nordengen kom over en annonse i Aftenposten om et pensjonat på Frogner. Pensjonatet besto av en leieavtale på to eldre leiligheter på i underkant av 200 kvadrat hver, med fremleie av rom som hadde ett felles bad og kjøkken i hver leilighet.

«Freshe» hybler

De to kom etterhvert til enighet med den aldrende gårdeieren om å overta den 15-årige leieavtalen i tredje etasje. Bjørni håndterte selv utleien av de øvrige leilighetene i bygården.De nye leietagerne mente etter overtagelsen at det var behov for oppussing.

– Vi ville gjerne få fresha det opp og få det både helere og finere og dele opp noen av rommene, forklarte Skogli i retten.

I april 2011 dukket de to opp hjemme hos Bjørni, som ifølge familien var helsemessig svekket etter at leieavtalen ble inngått året før. Med seg hadde de seks utkast til avtaler om oppussing, én for hver av de ulike håndverksarbeidene som Nordengen og Skogli mente måtte gjøres.

– Det ble laget flere avtaler her, én for hvert fagfelt, mer eller mindre. Bjørni ville gjerne ha det slik, forklarte Skogli.

Her viser Stein Erik Bjørni (i døren) retten rundt i bygården der hans far mener leietakerne har tatt seg til rette. Fra venstre Tommy Andre Nordengen, tingretts­dommer Kjetil Jahre (med ryggen til), Bjørni, advokat Knut Helge Hurum, Jørgen Skogli og advokat Leif Thore Lian. Foto: Per Thrana
Her viser Stein Erik Bjørni (i døren) retten rundt i bygården der hans far mener leietakerne har tatt seg til rette. Fra venstre Tommy Andre Nordengen, tingretts­dommer Kjetil Jahre (med ryggen til), Bjørni, advokat Knut Helge Hurum, Jørgen Skogli og advokat Leif Thore Lian. Foto: Per Thrana (Foto: Dagens Næringsliv)
Avtalene ble undertegnet i to kopier, tilsammen 12 ark, som den tidligere tannlegen Bjørni signerte. En stund senere dukket det også opp et 13. ark som Bjørni hadde signert (se undersak).

Familien mener farens tillatelse til oppussing aldri innebar ombygging av de to leilighetene til 21 hybler.

– Det var ikke den typen oppussing det var snakk om i hans hode i det hele tatt da avtalen ble inngått, sa Bjørni og viste til at oppussingsavtalene er rundt formulert.

Advokat Lian viste i retten til at det heller ikke er søkt om denne typen ombygging hos plan- og bygningsetaten.

Nordengen og Skogli er av en annen oppfatning.

– Det var ikke to leiligheter, det var et pensjonat, sa Skogli, som mener å huske at de betalte rundt 300.000 kroner til den som tidligere drev Frogner Pensjonat Ltd, som satt på leiekontrakten.

De mener ombyggingen ikke innebar noen vesentlig endring og dermed ikke krevde søknad til kommunen. De mener også at gårdeieren var innforstått med deres oppussingsplaner, og at de ikke har misligholdt leieavtalen.

God butikk

Stein Erik Bjørni hevdet i retten at han ikke vet hvordan de to leilighetene fremsto da Nordengen og Skogli overtok leiekontrakten, ettersom han ikke hadde vært inne i dem på det tidspunktet.

– Men det er på det rene at layouten var to store leiligheter, ikke slik det er i dag, sa Bjørni – som vil ha leilighetene tilbakeført slik de var.

Han mener de saksøkte tjener godt på utleie av 21 hybler fremfor de to leilighetene som var der i utgangspunktet.

– Ved dette har man mangedoblet inntektene, tidoblet utleieinntektene, i forhold til hva de ville fått for to leiligheter, sa Bjørni og anslo at de øvrige leilighetene i bygget leies ut for rundt 20.000 kroner i måneden.

Dette er samme sum som Nordengen og Skogli betaler i månedsleie for hver av leilighetene i tredje etasje.

– De soper vel inn i underkant av to millioner kroner, ut fra hva jeg har kunnet regne ut, mente Bjørni.

Nordengen og Skogli mener på sin side at de har påtatt seg over to millioner kroner i utgifter ved oppussing av leilighetene, kostnader som de har tatt på egen kappe ettersom de hadde en langvarig leiekontrakt.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.