– Dette er en veldig spesiell sak. Naboen har laget et helvete for min klient helt siden 2012, og det er ikke mange ukene siden de sist møttes i tingretten på grunn av veiretten, sier mannens advokat Ketil Krohn Venås i Advokatfirmaet SGB Storløkken – en sak hans klient vant frem i, men som naboen nå har anket til lagmannsretten.

Stridens eple er en vei, som også er eneste adkomstvei til mannens eiendom, som han kjøpte for 13 år siden. Naboen hadde forut for meglers visning gjort flere henvendelser skriftlig til megler i 2007, der han bestred veirettens innhold.

Allerede den gang burde eiendomsmegleren i DNB Eiendom, som sto for salget av boligen, ha opplyst om kjempeproblemet mannen sto i fare for å «arve», mener advokaten.

– På en visning, før min klient ble interessert i huset, møtte naboen opp og skrek og laget trøbbel, samtidig som han kastet visningsskiltet nedover veien. Huset ble ikke solgt da, for å si det sånn. Senere kom min klient over huset, men han fikk ikke høre om visningsepisoden med den sinte naboen, og konflikten om veiretten opp til eiendommen ble heller ikke nevnt med et ord i prospektet eller opplyst om av megleren på visningen. Mannen kjøpte huset – og siden har det vært trøbbel, sier Krohn Venås.

Fredag i neste uke møter huskjøperen DNB Eiendom i en tvistesak i Oslo tingrett. Her krever han 1,7 millioner kroner fra eiendomsmeglerselskapet i erstatning for økonomisk tap etter nabofeiden.

Krever penger for ny adkomstvei

– 1,7 millioner kroner er summen det vil koste å opparbeide en helt ny adkomstvei til min klients eiendom, blant annet må det sprenges bort en stor kolle. Slik situasjonen er i dag, er boligen helt usalgbar. Og om den ble solgt, ville en eventuelt ny eier arve et stort problem, forklarer advokaten.

Klagenemnden for eiendomsmeglertjenester har tidligere konkludert med at eiendomsmegler hadde opptrådt uaktsomt, at det derfor forelå ansvarsgrunnlag og at DNB Eiendom as Lillestrøm var erstatningsansvarlig for påregnelig tap saksøker er blitt påført i saken.

Partene er dermed enige om at det foreligger et ansvarsgrunnlag i saken. Men de er ikke enige om det var påregnelig at kjøper ville få problemer med naboen og størrelsen på erstatningen. Det er disse spørsmålene tingretten nå skal ta stilling til.

«Trist sak»

DNBs kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø sier til DN at dette er en trist sak.

– Vi har stor forståelse og sympati for den vanskelige situasjonen som har oppstått. DNB Eiendom har hele tiden erkjent at vi har gjort en feil ved salget av boligen. Vi har også godtatt avgjørelsen i nemnden for eiendomsmeglertjenester der vi ble idømt erstatningsansvar, sier han.

– Vi synes avgjørelsen er korrekt, og at erstatningssummen er satt på et riktig nivå i henhold til feilen vår megler gjorde ved salget. Siden dette er en sak som snart skal opp i retten kan vi ikke kommentere øvrige detaljer i saken, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.