Finanstilsynet vil endre utlånskravene for boliglån. Det fremkommer i forslaget til ny boliglånsforskrift oversendt til Finansdepartementet onsdag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) ba Finanstilsynet i november i fjor om en vurdering av boliglånsforskriften, og hun må nå ta stilling til forslagene hun fikk tilbake onsdag:

  • Tilsynet ber om at de spesielle kravene for lån i Oslo ikke videreføres. I dag må en ha minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i hovedstaden.
  • Det vil også gi bankene færre muligheter til å gi unntak fra lånekravene utenfor Oslo. I dag kan banker gi åtte prosent av kundene unntak fra alle de strengeste lånekravene i hovedstaden. Nå vil Finanstilsynet redusere denne kvoten for resten av landet fra ti til åtte prosent.
  • Hovedkravet om at man maksimalt får låne fem ganger inntekt videreføres.

– Finanstilsynets analyse tyder på at innstramningen i boliglånsforskriften i fjor har hatt en effekt på bankenes utlånspraksis. Nå skal vi nøye vurdere forslagene fra Finanstilsynet og eventuelle høringsinnspill, sier finansminister Siv Jensen til DN.

– Fornuftig å lempe på krav

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener det er fornuftig å lempe på de særskilte kravene i Oslo.

– Da de ekstraordinære kravene trådte i kraft i 2017 så hadde vi lagt bak oss en ekstrem prisvekst på 26 prosent. Siden har prisene i Oslo falt med over 10 prosent og vi ser antydninger til utflating, påpeker Dreyer. Derfor mener han det er fornuftig å gå tilbake til likt regelverk over hele landet.

Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea støtter også Finanstilsynets forslag om å fjerne kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av andre bolig i hovedstaden.

– Endringen som er foreslått fra Finanstilsynet betyr at det lempes på begrensninger for Oslo, samtidig som det strammes litt til på resten av landet. Basert på historikk og den erfaring vi har hatt med boliglånsforskriften innebærer dette ingen stor praktisk betydning for Nordea, skriver han i en kommentar på epost.

Tror ikke forslaget tas til følge

I sin vurdering konkluderer Norges Bank med at forskriften bør videreføres i sin nåværende form, men uten de særskilte kravene for Oslo.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror ikke Finanstilsynets forslag om at fleksibilitetskvoten for avvik senkes fra 10 til 8 prosent blir tatt til følge.

– Jeg tror Finanstilsynet vil følge Norges Banks anbefaling om å holde fleksibilitetskvoten for avvik på 10 prosent, sier Haugland.

– Det vil jo i teorien bremse boligpris- og gjeldsvekst mer hvis dette blir gjennomført, men allerede på dagens regler benytter ikke bankene seg helt av fleksibiliteten som er der. Bankene ønsker seg kanskje en viss margin til grensen, eller de føler ikke behov for å avvike mer enn de gjør, sier Haugland.

Dreyer i Eiendom Norge mener det er viktig at bankene opprettholder dagens fleksibilitetskvote på ti prosent slik at de kan bistå forbrukere.

– Det er mange som har behov som avviker for eksempel et samlivsbrudd eller sykdom. Dessuten bør vi gi bankene såpass tillit til å utføre sitt bankhåndverk, sier Dreyer.

– Vanskeligere for unge i distriktene

Kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN er overrasket over innstrammingsforslaget.

– Lavere fleksibilitet utenfor Oslo vil primært bidra til å gjøre det vanskeligere for unge lånekunder i distriktene, sier Reite.

Han understreker at det her sjelden er gjeldsbelastning og betjeningsevne som er utfordringen, men mange har foreldre som har hatt mindre glede av den ekstreme boligprisveksten, og møter utfordringer med at de har trygg jobb, solid betjeningsevne men mangler foreldre med kausjonsmuligheter i ryggen.

– Her er utfordringene etter vår erfaring større desto lengre fra utfordringene med ekstrem boligprisvekst, og høy gjeldsbelastning man kommer, sier kredittsjefen.(Vilkår)