Med henvisning til nyhetsbyrået Redd, som igjen henviser til kilder med kjennskap til saken, skriver Reuters at Kina jobber med å etablere et eiendomsfond som kan ende opp i størrelsesorden 300 milliarder yuan, tilsvarende om lag 44,4 milliarder dollar etter dagens kurs. Hensikten med fondet er å gi finansiell støtte til forgjeldede boligbyggere med betalingsvansker, herunder kriserammede Evergrande.

Etter planen skal fondet starte med 50 milliarder yuan fra China Construction Bank, i tillegg til 30 milliarder yuan fra People's bank of China, som er Kinas sentralbank. Dersom ting fungerer som planlagt, skal fondet kunne skaleres opp til mellom 200 og 300 milliarder yuan.

Lokale myndigheter vil bestemme hvilke boligutviklere som kvalifiserer for støtte. Ifølge Reuters vil fondet kunne brukes til å kjøpe finansielle produkter utstedt av utviklerne, eller finansiere statlige selskapers oppkjøp av utviklernes boligprosjekter.

«Til tross for den lille størrelsen på fondet, er det tydelig at regjeringen signaliserer at den ønsker å gjenopprette boligkjøpernes tillit og oppmuntre dem til å begynne å kjøpe boliger igjen», sier Steve Wong, analytiker ved Essence International, til Bloomberg.

Flere kinesiske eiendomsaksjer vender oppover på nyheten. Også obligasjoner, både de med lavere og høyere risiko, stiger.

Evergrande

Den prekære situasjonen i det kinesiske eiendomsmarkedet er kommet best til syne gjennom Evergrande, som har rundt 300 milliarder dollar i gjeld og forpliktelser. Evergrande har preget overskriftene siden det i fjor ble offentlig kjent at selskapet var i store betalingsvansker og ikke i stand til å betale renter på obligasjonslån.

Evergrande har tidligere uttalt at det skulle ha en foreløpig restruktureringsplan klar innen utgangen av juli, altså i løpet av inneværende uke.

Fredag ble det kjent at både selskapets administrerende direktør og finansdirektør måtte gå av etter en intern etterforskning som avdekket kritikkverdige forhold.

Nekter å betale

Krisen i eiendomsmarkedet har ført til byggestans hos en lang rekke aktører, noe som har ført til misnøye hos boligkjøpere som har undertegnet kjøpekontrakter, betalt depositum og begynt nedbetaling av lån på halvferdige leiligheter. Mange boligkjøpere har startet boikott av banker og finansinstitusjoner, noe som igjen har begynt å legge press også på den brede økonomien og det finansielle systemet.

Forrige uke skrev South China Morning Post at kjøpere ved 230 eiendomsprosjekter i 86 kinesiske byer nektet å betale renter og avdrag på boliger de har kjøpt. Rett før helgen skrev Bloomberg at antall eiendomsprosjekter hadde økt til 319.

Eiendomssektoren utgjør litt over en fjerdedel av Kinas bruttonasjonalprodukt, og har vært en stor vekstmotor for det folkerike landets økonomi helt siden finanskrisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.