I mange år har menigheten i Ormøy kirke ventet på et nytt menighetsbygg for kirkelig aktivitet. På grunn av for få kommunale bevilgninger til Kirkelig Fellesråd Oslo, som har ansvaret for utgiftene til byggingen av et nytt lokale, har det vært flere utsettelser i byggeplanene.

Bekkelaget og Ormøy menighet valgte derfor nylig å ta saken i egne hender og kjøpte en villa til 30 millioner kroner i Ormøybakken i Oslo. Den eksklusive eiendommen er på 425 kvadratmeter og er nærmeste nabo til Ormøy kirke.

Har bare bruk for én etasje

Menigheten disponerer en betydelig eiendomsmasse som gjorde det mulig å lånefinansiere kjøpet.

– Vi kommer også til å finansiere det ved å selge eller leie ut brorparten av huset, da det er mye større enn det vi trenger. Det er to eneboliger og vi har bare bruk for én etasje i det ene huset, sier leder Trond Skard Dokka av menighetsrådet.

Lederen av menighetsrådet sier de har gjort et anslag på hva de kommer til å tjene ved et salg, men at boligmarkedet er så usikkert at det er vanskelig å si noe konkret. Han frykter ikke prisen på eiendommen.

– Vi føler oss sikre på at dette kjøpet vil koste oss mindre enn et helt nytt menighetshus, sier Skard Dokka.

Tilskudd til kirkeøkonomien

Han påpeker at menigheten påtar seg en kostnad som i realiteten er et betydelig tilskudd til kirkeøkonomien i Oslo.

– Å ha et slikt menighetshus er egentlig en oppgave som etter regelen er Kirkelig Fellesråd i Oslos ansvar, men de har ikke vært store nok til å finansiere huset hittil, så når vi gjør dette og betaler for det selv, så er det en utgiftspost som fellesrådet og kommunen slipper, slik at de kan bruke midlene til andre ting i andre menigheter, forteller Skard Dokka. (Vilkår)

Audis feteste
Audi RS 5 er raskere og sterkere enn noensinne, likevel savner vi den gamle modellen.
01:42
Publisert: