«The Property Group AS, Petrus AS, Kjetil Andersen, Petter Smedvig Hagland og Thomas Michal Høyven Mjeldheim betaler – én for alle og alle for én – innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse 14 000 000 – fjortenmillioner – kroner til Base Gruppen AS», heter det i dommen fra Stavanger tingrett fredag.

Ydstebø og hans eiendomsutviklingsselskap Base-gruppen krevde opprinnelig 130 millioner kroner fra de saksøkte, men retten frikjenner Andersens selskap IManagement. Smedvigs selskap Petrus, som formelt var kjøper av den omstridte hotelltomten, blir heller ikke pålagt såkalt vinningsavståelse.

Her fra Alfred Ydstebøs vitneforklaring i Stavanger tingrett i vår. I bakgrunnen tidligere kompanjong Kjetil Andersen (til høyre) og Petter Smedvig Hagland (til venstre), som kjøpte hotellet, samt deres advokater.
Her fra Alfred Ydstebøs vitneforklaring i Stavanger tingrett i vår. I bakgrunnen tidligere kompanjong Kjetil Andersen (til høyre) og Petter Smedvig Hagland (til venstre), som kjøpte hotellet, samt deres advokater. (Foto: Marie von Krogh)

Ydstebø har hele tiden ment at han hadde avtale om å kjøpe hotell Alstor i Stavanger, men at kjøpet gikk i vasken på grunn av ufint spill fra de saksøkte.

Nådeløs

Dommen er til tider nådeløs i sin omtale av de saksøktes opptreden i retten. Begrepet «ingen troverdighet» brukes flere ganger.

«Rettens vurdering er videre at de tre personlig saksøkte på lite troverdig vis har søkt å dreie forklaringene når det senere har kommet for dagen samtidige dokumenter som gir et annet bilde av faktum enn hva de tidligere har forklart.»

Ydstebøs advokater Fredrik Gisholt og Kristoffer Lerum triumferer etter domsavsigelsen. Lerum rakk fredag ettermiddag så vidt å snakke med Ydstebø før sistnevnte gikk på et fly utenlands.

– Han er veldig fornøyd, sier Lerum.

– Dette er det høyeste beløpet vi har sett utmålt i en konkurranseklausulsak noensinne, sier Lerum.

At erstatningen ikke ble på 130 millioner kroner, er underordnet, ifølge Gisholt.

– Det som var viktigst for Base, var å sette foten ned for hva slags adferd en kan tillate seg i næringslivet, sier Gisholt.

I opptakten til rettssaken brukte Base-gruppen store ressurser på å sikre seg beviser i saken. I retten brukte selskapets advokater både beslaglagte pc-er, telefonlogger, avspilling av lydbånd og opplesning av sms-er. På et tidspunkt gjorde Lerum selv skjult opptak på vegne av sin klient. Det angrer han ikke på nå.

– Hadde man ikke vært pågående for å få tak i bevisene, hadde man heller ikke fått tak i dem, sier Lerum.

Konkurranseklausul

Det sentrale spørsmålet i saken har vært om Ydstebøs tidligere ansatte Kjetil Andersen spilte en avgjørende rolle da Smedvig-arving Petter Smedvig Hagland fikk kjøpe en attraktiv tomt med et gammelt hotell i Stavanger.

Ydstebø mener at Andersen brøt konkurranseklausulen han hadde med Ydstebøs selskap Base-gruppen og hjalp sin nye partner Petter Smedvig Hagland slik at sistnevnte fikk kjøpe hotellet og tomten. Det var Smedvig Haglands selskap Petrus som signerte kjøps­avtalen, men Ydstebøs advokater mener det hele tiden var meningen at et annet selskap kalt TPG skulle eie den. TPG er Kjetil Andersens, Thomas Mjeldheims og Petter Smedvig Haglands felles selskap. Dommeren har festet lit til denne versjonen, og kaller plasseringen av kjøpet i Petrus en omgåelsesmanøver.

«Retten finner at hverken Hagland, Andersen eller Mjeldheim kan ses å ha sett noen etiske, moralske eller rettslige betenkeligheter opp mot Andersens konkurranseklausul, i deres felles bestrebelser for å sikre Alstor-eiendommen for TPG. Bevisførselen har vist at det eneste de har forholdt seg til i så måte, har vært den eventualitet som 1å i oppdagelsesrisikoen og påfølgende mulig pågang fra Base Gruppen.»

– Jeg er fornøyd med dommen, sier likevel Petter Smedvig Hagland i en kortfattet kommentar.

– Jeg sier det samme som Hagland. Jeg har ikke fått lest dommen, men beløpet er et annet enn de ville ha, så det er vi veldig fornøyd med. At jeg har hjulpet Petter med eiendomshandelen, har jeg innrømmet lenge før vi gikk i retten, sier Andersen.

Ifølge Andersen har han ikke fått konferert med de to andre saksøkte og advokatene ennå, men han er i utgangspunktet lite lysten på å anke.

– Jeg har nok av andre ting å drive på med, sier han.

Når det gjelder dommerens karakteristikker av hans og de andre saksøktes forklaringer, har han ikke så mye å si.

– En persons vurderinger kan jeg ikke gjøre noe med. Det jeg kan gjøre noe med, er å få betalt denne boten og komme videre. Beløpet er fornuftig, selv om resonnementene i dommen kanskje ikke er det, sier Andersen.

Det har foreløpig ikke lykkes DN å komme i kontakt med Mjeldheim, men Mjeldheim og TPGs advokat Belinda Taranger Ingebrigtsen viser til at det tilkjente erstatningsbeløpet er en brøkdel av tapet motparten mener å ha lidd på 194 millioner kroner. I tillegg viser hun til at saksøkeren må dekke egne saksomkostninger. For øvrig vil hun ikke kommentere saken.

Kjetil Andersen (til høyre) i en pause under sin rettsforklaring i vår. Alstor-kjøper Petter Smedvig Hagland stående med jakken i hånden bak.
Kjetil Andersen (til høyre) i en pause under sin rettsforklaring i vår. Alstor-kjøper Petter Smedvig Hagland stående med jakken i hånden bak. (Foto: Tommy Ellingsen)

Opphetet rettssak

Scenene i Stavanger tingrett under rettsforhandlingene i vår var til tider opphetede. Både Ydstebø og hans finansdirektør anklaget Andersen for hans angivelige «lemfeldige forhold til moral og etikk».

Andersen påsto på sin side at han hadde vært utsatt for en heksejakt fra sin gamle arbeidsgiver Base-gruppen helt siden han sluttet.

– Jeg synes det er helt forkastelig å sitte her. Det har vært en personjakt fra dag én. Jeg har aldri opplevd at noen har snakket så mye dritt om meg, sa Andersen i retten i mars.

– Jeg registrerer at jeg er tillagt motiver om alt fra personlig heksejakt til å prøve å slå TPG konkurs. Jeg kan betrygge alle med at det ikke stemmer, sa Ydstebø i sin forklaring noen dager senere.

I en epost til sitt eget styre omtalte Hagland på et tidspunkt Ydstebø som en skrikende og skrålende «chihuahua».

Chihuahua er en ilter liten rasehund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Å være toppleder er toppidrett
Berit Svendsen, Skandinavia-sjef i Telenor, om å være toppleder i Telenor.
01:14
Publisert: