Klokken 11 legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for januar.

Tallene for i fjor er revidert etter en omlegging av måten statistikken lages på.

– De nye tallene viser tydeligere enn før at korreksjonen ned i boligprisene er et Oslo-fenomen. På landsbasis viser tallene at boligprisene faktisk var nær uendret de siste tre månedene av fjoråret, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i mandagens morgenrapport.

– Boligprisfallet allerede er over

De nominelle boligprisene stiger alltid markert i januar. Nordea venter at landsgjennomsnittet viser stabile priser også fra desember til januar når man korrigerer for sesongfaktorer.

– I så fall kan vi trolig konkludere at boligprisfallet allerede er over. Også i Oslo begynner vi trolig å nærme oss bunnen. Har vi rett er det enda mindre grunn enn tidligere å frykte at boligmarkedet skal sette en stopper for oppgangen vi nå har i norsk økonomi, skriver Olsen.

En stabilisering av boligprisene bør også gi ytterligere støtte til norske kroner, som har styrket seg en del etter nyttår, skriver Olsen.

Januarprisene i Norge tidligere år, nominelle priser

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no

– Vært en bedre utvikling

Boligprisene i Oslo fortsatte det sesongjusterte fallet gjennom andre halvår av fjoråret, og årsveksten i desember var nede i -10,5 prosent.

– Men tar vi Oslo ut av statistikken har det vært en bedre utvikling, og i alt har den samlede boligprisindeksen for Norge vist en sesongjustert sidelengs utvikling de siste tre månedene. Dette har gjort oss enda tryggere i vår vurdering, nemlig at det er en myk landing for boligmarkedet sett under ett, skriver Handelsbanken Capital Markets i mandagens morgenrapport.

Meglerhuset mener det for Oslo fortsatt kan være litt tidlig å anslå den sesongjusterte prisbunnen, men også her ser Handelsbanken noen positive utviklingstrekk.

Viktigst at balansen mellom antall boliger som legges ut for salg, og antall solgte, har bedret seg de siste månedene, ifølge meglerhuset.

– Ingen garanti for at prisene ikke har falt videre

– Lageret av usolgte boliger har sluttet å bygge seg opp, og heller kommet seg litt ned de siste månedene. Vi skal imidlertid være litt forsiktige med å overtolke dette, ettersom disse tallene ikke gir full informasjon om utviklingen i etterspørselen, skriver Handelsbanken i morgenrapporten.

– Det er klart at balansen mellom tilbudte boliger og antall solgte vil se hyggelig ut, hvis prisene hele veien kuttes ned til det nivået hvor du til slutt finner en kjøper. Sagt på en annen måte: en tilsynelatende «bedret» balanse er ingen garanti for at prisene ikke har falt videre, skriver Handelsbanken.

DNB Markets venter at statistikken viser at de norske boligprisene falt 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner i januar.(Vilkår)