Først mente kommunen at ingen korrupsjon hadde funnet sted på Tjøme. Så gikk saken til politiet. Nå har Sør-Øst politidistrikt bedt Økokrim om hjelp til å etterforske byggesakene i Tjøme kommune.

Fredag forrige uke var det lokale øko-teamet i Sør-Øst politidistrikt i møte med Økokrims bistandsteam.

– De skal hjelpe oss å gjøre flere ting, sier lederen for det lokale øko-teamet, Jan Stapnes til DN, som bekrefter at ingen har status som mistenkt eller siktet i saken. Blant tingene Økokrim skal bistå med er avhør.

– Det er kanskje naturlig å ta et avhør eller to for å få noen opplysninger fra forhåpentlig utenforstående parter.

Stapnes sier politiet foreløpig ikke har gjort avhør i saken.

– Saken står vel ikke så veldig annerledes enn den har gjort tidligere. Det er helt riktig at Økokrim er involvert, men det er rett og slett fordi vi har kapasitetsproblemer. Derfor søkte jeg om bistand.

– Hva er status for saken nå?

– Det eneste som er gjort er at kommunen har sendt en rapport, og nærmest bedt politiet vurdere den. Per nå har vi lest rapporten og fått en del informasjon i tillegg til rapporten. Vi har konkludert med at vi ønsker ytterligere informasjon fra blant annet kommunen, sier Stapnes, som ikke ønsker å gå inn på hva slags informasjon de vil be kommunen om.

Bekrefter Økokrim-bistand

Det var i september DN omtalte hvordan en rekke hytteeiere på Tjøme og Hvasser har fått bistand fra arkitekt Rune Breili til bygging og modernisering av eksklusive fritidsboliger i strandsonen. I flere saker hadde arkitektkontoret til Breili først fått godkjent hyttebygg gjennom politisk behandling, og deretter søkt om endringer og utvidelser som ble godkjent av saksbehandlere uten at politikere eller fylkesmann ble involvert.

Tjøme kommune engasjerte BDO til å kartlegge blant annet habilitetskonflikter i byggesaksbehandlingen.

– Jeg håper dette er et tilbakelagt stadium, sa Tjøme-ordfører Bente K. Bjerke da BDO-rapporten kom i september. Granskningen avdekket ikke holdepunkter for korrupsjon, men fastslår at det har vært «utveksling av vennetjenester» mellom Breili og saksbehandlere i kommunen.

Flere stilte spørsmål ved konklusjonen i rapporten. Det ble vedtatt å bestille en ny rapport av kontrollutvalget, men saken ble i stedet sendt til politiet – og fra politiet videre til Økokrim.

Leder for bistandsteamet i Økokrim, Bjørn-Helge Myhre, bekrefter at Økokrim nå bistår i Tjøme-saken.

– Ja, vi skal bistå dem i etterforskningen. Vi er i en innledende, undersøkende fase.

– Hva skal dere hjelpe dem med?

– Vi skal bruke litt tid innledningsvis på å kartlegge saken. Vi har selvfølgelig lest BDO-rapporten og det som har vært omtalt i media. Det er naturlig å få mer informasjon som kan hjelpe oss på vei. Så har vi fått noen opplysninger fra personer som har vært veldig engasjerte på privat basis. De opplysningene bør også sjekkes ut.

DN har torsdag kveld vært i kontakt med arkitekt Rune Breili, som viser til sin advokat.

- Han synes det er bra at politiet tar fatt i dette, slik at påstander i pressen kan bli tilbakevist. Dersom politiet henvender seg til ham, vil han bidra til å opplyse saken slik han gjorde til BDOs granskning, sier Breilis advokat Vibeke Hein Bæra.

Det har ikke lyktes DN torsdag kveld å komme i kontakt med tidligere byggesaksbehandler i Tjøme, Hans Petter Abrahamsen, eller tidligere byggesaksleder i Tjøme, Harald Svendsen. (Vilkår)