Meglerforbundet, Forbrukerrådet og Huseierne står fast på at Finn misbruker sin dominerende posisjon i annonsemarkedet, og etter resultatløse møter mellom partene har de nå bestemt seg for å involvere Konkurransetilsynet i annonse-striden.

- Når Finn.no ikke viser noen forståelse eller tar inn over seg den alvorlige kritikken vi har rettet, så må vi ta saken videre, sier NEF-direktør Carl Geving.

– Dette er en dominerende aktør som i praksis er monopolist. Vi mener Finn driver misbruk av markedsmakt, sier generalsekretær Morten Meyer i Huseierne.

Lederen for Finn EIendom, Jørgen Hellestveit, svarer i en epost at de stiller seg positiv til «at saken blir ytterligere belyst», og sier de er «åpne for dialog» med partene om den videre prosessen. Han utelukker heller ikke at Finn kan komme til å gjøre endringer.

Finn-sjefen: Feilaktige påstander

Stridens kjerne er ny prismodell for boligannonsering som ble rullet ut på Finn.no i januar.

NEF, Huseierne og Forbrukerrådet har protestert kraftig mot modellen, som de mener i realiteten tvinger meglerforetakene til å betale langt høyere priser dersom de skal unngå at boligannonsene får dårlig synlighet og forsvinner i mengden.

Sluttregningen går til alle som selger bolig i Norge, mener de. Finn-toppsjef Eddie Sjølie har slått kraftig tilbake mot påstandene.

– Vi har i dialog med NEF blitt presentert for en del fakta og påstander som vi mener er feilaktige om de nye produktpakkene som vi lanserte i markedet 5. januar i år, uttalte Sjølie til DN i januar.

– Vi har ikke økt prisene, men lansert nye produkter til markedet, fremholdt han.

Mener møter har vært nytteløse

Partene har vært i to møter etter at DN først skrev om annonsekonflikten, og det siste ble avholdt forrige fredag.

– Da hadde vi forventet at Finn, basert på den skarpe kritikken og alvorlige bekymringene vi rettet, ville imøtekomme oss. Men vi opplevde at de bare gjentok det de allerede har sagt. Vi opplevde at de ikke svarte på våre bekymringer, sier Geving.

Ettersom konflikten nå står i stampe, mener han det er helt riktig å nå involvere tilsynet.

- Etter vår vurdering har Finn.no misbrukt sin dominerende stilling. Vi tror det kan være i strid med konkurranseloven, og mener det nå trengs en grundig gjennomgang av konkurransemyndighetene, sier Geving.

I første omgang vil NEF, Forbrukerrådet og Huseierne be om et møte med tilsynet for å legge frem sitt syn og presentere sin dokumentasjon, opplyser Geving.

- Tar dere sikte på å klage inn Finn til tilsynet uansett?

- Ja, det ligger vel i kortene, svarer meglertoppen.

Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom, sier de har fått både positive og negative tilbakemeldinger på den nye annonseløsningen. – Vi lytter til disse og tar de på alvor, sier han.
Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom, sier de har fått både positive og negative tilbakemeldinger på den nye annonseløsningen. – Vi lytter til disse og tar de på alvor, sier han. (Foto: Caroline Roka/Finn)

Ferdigstiller dokumentasjon

Huseierne opplyser at deres eksperter har jobbet med saken i rundt syv uker.

– Når er dere klare til å gå til tilsynet?

– Det skal ikke ta veldig lang tid, sier Meyer.

– Men Konkurransetilsynet vil ikke høre på synsing og følelser. De er opptatt av dokumentasjon. Og det jobber vi nå med å ferdigstille.

Finns nye annonsemodell omfatter tre nye pakker for boligannonsering. I møte med protestene har Finn argumentert for at prisen ikke blir høyere dersom man velger «Liten pakke».

– Selv om vi har lansert nye produkter, har vi likevel valgt å beholde den opprinnelige rubrikkannonsen, og innholdet og prisen i den er uforandret, sa Sjølie til DN i januar.

Men Huseierne sier man i realiteten står uten et valg:

– Vi mener vi har samlet inn nok dokumentasjon for å bevise at Finn driver splitt- og hersk mellom eiendomsmeglerkjedene, og presset frem en løsning der det i realiteten er umulig å velge den billigste pakken, sier Meyer.

Finn: Har fått både negative og positive tilbakemeldinger

– Når Finn velger å gå til de største eiendomsmeglerkjedene for å lokke frem et valg om å velge den store pakken, så presser det hele markedet til å gjøre det samme. Hvordan skal en eiendomsmegler som vet at konkurrentene allerede har valgt den store pakken med best synlighet, velge den minste?

Finn har sendt et tilsvar til DN der de ikke kommenterer påstandene fra NEF og Huseierne, men fremholder at de selv mener dialogen partene hittil har hatt har vært god og konstruktiv.

Hellestveit understreker at den nye annonsemodellen akkurat er lansert, og at Finn «kommer til å justere på løsningene underveis i takt med erfaringer å tilbakemeldinger».

– Å få tilbakemeldinger når vi gjør endringer er en sentral del av en produktlansering, og noe vi ønsker og er vant til. Vi lytter til disse og tar de på alvor. Per dags dato har vi fått en del negative, men også en rekke positive tilbakemeldinger fra kunder. Vi vil følge prosessen tett i tiden fremover, og agere ut i fra det, skriver Finn-toppen.

Hellestveit opplyser at Forbrukerrådet i møter har uttrykt ønske om at Finn bidrar til å sikre større valgfrihet for forbrukere som er en boligsalgsprosess.

– Dette synes vi er positivt, og er noe vi har sagt at vi kunne tenke oss å utforske videre i samarbeid med våre kunder, om de ønsker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.