Vi oppdaterer saken.

Boligbyggingen har fortsatt å falle inn i 2020 og var i årets to første måneder 10 prosent under nivået fra samme periode i fjor.

– Dette er før koronavirus, oljeprisfall og børsnedgang, sier Per Jæger, administrerende direktør for Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

De siste 12 månedene ble det igangsatt 24.779 boliger, noe som er det laveste nivået siden 2014. Igangsettelsen de siste 12 månedene ligger 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

– Dette er lavt, og under det estimerte boligbehovet, sier Jæger.

Frykter bråstopp

Disse tallene er for januar og februar, det vil si før vi kunne se effekter av koronaviruset i Norge.

– Verre er det at tallene ikke inkluderer effekten av koronaviruset, nedgang i oljeprisen og det kraftige børsfallet, sier Jæger, og legger til:

– Vi frykter for bankenes situasjon, og at dette kan føre til bråstopp i boligbyggingen og store sysselsettingsmessige konsekvenser.

Derfor mener han det er viktig at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer finansiering av nye boliger, og at Husbanken brukes som aktivt virkemiddel for å opprettholde boligbygging og sysselsetting.

Viktig buffer

– Mange prosjekter vil ikke la seg gjennomføre som planlagt på grunn av den urolige situasjonen. I nedgangstider har bygging av eneboliger og småhus i randsonen av byene vært en viktig buffer og reddet boligbransjen fra masseoppsigelser, fortsetter Jæger.

Salget av boliger har også falt i starten av året, selv om fallet her ikke er like kraftig på lengre sikt.

Salget i årets to første måneder ligger 12 prosent under fjoråret, mens salget de siste 12 månedene ligger seks prosent under forrige tolvmånedersperiode. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.