Boligprisene sank med 1,4 prosent i mars 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,4 prosent.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

– Vi forventer at transaksjonsvolumet vil stabilisere seg fremover. Normalt ville boligmarkedet gått inn i en dvale nå til over påske, men det er satt opp mange visninger inn i påsken, noe som gjør at vi forventer større aktivitet i påskeuken enn normalt, sier han.

Han mener det er vesentlig at bankene nå fortsetter å yte mellomfinansiering. Erfaringen fra finanskrisen viser at en endring i dynamikken med å kjøpe først og selge etterpå er kontraproduktivt og ødeleggende for boligmarkedet.

– Selv om en mer restriktiv kredittpolitikk kan synes rasjonelt for den enkelte bank, er dette kollektiv irrasjonelt, sier Lauridsen.

14,6 prosent færre salg enn i mars 2019

I mars ble det solgt 6.679 boliger i Norge, noe som er 14,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 21.239 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i rekordåret 2019.

I mars ble det lagt ut 8.659 boliger til salgs i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 23.520 boliger til salgs, noe som er 2,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut langt færre boliger i mars i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i mars 2020. Det er en nedgang fra 65 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 20 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 96 dager.


Slik har bruktboligprisene i Norge utviklet seg i mars tidligere år, nominelle priser:

2019: +0,7%

2018: +0,5%

2017: +0,4%

2016: +1,5%

2015: +0,6%

2014: +1,3%

2013: -0,2%

2012: +1,5%

2011: +1,3%

2010: +0,5%

– Nedgang i boligprisene i alle områder i Norge

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Fredrikstad/Sarpsborg med nedgang på 0,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 1,9 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 4,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,8 prosent.

– Det har i mars vært en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge. På grunn av korona-utbruddet er det usikkerhet både om utviklingen i norsk og global økonomi. I kjølvannet av tiltakene mot smitten den 12. mars har vi fått en historisk økning i arbeidsledigheten og permitteringer. Norsk økonomi rammes også av oljeprisfallet, som vil få ytterligere innvirkning på arbeidsmarkedet. Hvor sterkt dette vil påvirke boligmarkedet er fortsatt usikkert, sier Lauridsen.

Han poengterer at det nå er viktig at myndighetene bruker de verktøyene man har til rådighet.

– Og vi støtter mange av de økonomiske tiltakene som regjeringen har iverksatt og skal iverksette. Det er fortsatt rom for flere tiltak for boligmarkedet, spesielt en statlig garanti for mellomfinansiering. Dessuten er det nå rom for å sette inn ytterligere innsats for en heldigital bolighandel, spesielt digitalisering av kommunal informasjon, sier Lauridsen.

Han har også ytterligere et forslag til staten:

– Vi synes det er et glimrende tidspunkt for å gjøre noe med dokumentavgiften i øyeblikket, ideelt sett få den bort, eventuelt en reduksjon, sier Lauridsen.

Alle som kjøper bruktbolig betaler i dag 2,5 prosent av kjøpesum i avgift til staten.

– En knekk i betalingsvilligheten

– Med skarp oppgang i arbeidsledigheten, samtidig som konsumenttilliten har falt som en stein – blant annet trukket ned av økt bekymring rundt husholdningenes egen økonomiske situasjon, ser vi for oss en knekk i betalingsvilligheten i alle fall på kort sikt, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten som Handelsbanken Capital Markets sendte ut fredag morgen, før boligtallene ble lagt frem.

Rentekuttene fra Norges Bank bør imidlertid dempe nedgangen, mener han.

– Det at volumene i seg selv er lave bør også dempe det som potensielt kunne blitt et bratt prisfall. Derfor spår vi ikke boligmarkedet nord og ned. Men det er uansett nærliggende å tro at prisene vil falle noe på kort sikt, skriver Hov.

– Demper også kjøpekraften i boligmarkedet

Trolig står vi overfor en situasjon hvor ledigheten etter hvert biter seg fast på et høyere nivå enn hva den ellers ville ha gjort, mener Hov.

– Dette demper også kjøpekraften i boligmarkedet. Og vil, alt annet likt, gi lavere boligpriser fremover enn hva som ellers hadde vært situasjonen, skriver Hov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.