Et eldre ektepar kjøpte i 2017 en andelsleilighet i et borettslag. Salget ble formidlet av en eiendomsmegler hos EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS avd. Kongens gate 2 i Trondheim. Over tre år senere eksploderte det imidlertid med bråk i borettslaget, ifølge klagerne. Og de mente eiendomsmegleren var å klandre for problemene de opplevde i borettslaget og brakte saken inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

– Truet da han gjorde beboerne oppmerksomme på helligdagsfreden

I klagen viste ekteparet blant annet til at megler i forbindelse med salget i januar 2017 hadde lagt frem borettslagets vedtekter i salgsoppgaven, noe ekteparet mener skapte en forventning om at det var ro og orden i borettslaget. Men fra august 2020 hersket det langt fra ro og orden i borettslaget, hevder de.

– Helt siden 14. august 2020 har det vært uutholdelig bråk fra leiligheten som ligger rett under klagerens leilighet. I februar 2021 tok klageren kontakt med politiet på grunn av boring og banking fra en annen leilighet i etasjen under. Det har vært vedvarende bråk fra denne leiligheten i flere måneder. Klageren ble truet da han gjorde beboerne oppmerksomme på helligdagsfreden, og styret i borettslaget har ikke protokollført klagene slik borettslagsloven krever, skriver de i klagen.

Ekteparet mener det var bevisst fra meglerens side å innta husordensreglene i salgsoppgaven. Klagerne mener at da han godtok disse og kjøpte leiligheten, ble det etablert en avtale mellom kunden og innklagede eiendomsmegler.

– Megleren skapte forventninger som han ikke var i stand til å innfri. En megler er ansvarlig for teksten som blir inntatt i salgsoppgaven, og innklagede må ta ansvaret for at husordensreglene brytes så ettertrykkelig i borettslaget. Det er dokumentert at det er et stort avvik mellom det som forespeiles i husordensreglene og virkeligheten, skriver de i sin klage.

Mener borettslaget var et anleggsområde med konstant ut- og innflytting

Ekteparet viser til at megleren heller ikke opplyste om at borettslaget var et anleggsområde med konstant ut- og innflytting. I tillegg mener klageren at alle smittevernreglene ble brutt i borettslaget.

– Klageren og hans kone er i risikogruppen for koronaviruset, og ble utsatt for stor smittefare ved å følge rådene til megleren. Som følge av forholdene i borettslaget bestemte klageren seg for å kjøpe ny leilighet, står det i deres klage.

Klageren mener også at megleren burde ha opplyst om at det var problemer med husbråk i borettslaget og at man måtte være spesielt robust for å bo der.

– Det ble ikke opplyst i salgsoppgaven eller på annen måte at man måtte være spesielt robust for å bo der. Husbråket i borettslaget har vært en psykisk påkjenning både for klageren og hans kone, som ikke er spesielt ømfintlige, heter det i klagen.

Ekteparet mener megleren må ta ansvaret for at husordensreglene ble brutt i så stor utstrekning og krever dekket kostnader de er påført i forbindelse med kjøp og flytting til ny leilighet.

– Vi gjør de undersøkelsene vi er lovpålagt å gjøre

EiendomsMegler 1 Midt-Norge bestrider klagerens krav. Advokat og fagansvarlig Skender Hasani i Eiendomsmegler 1 Midt- Norge i Trondheim mener klageren strekker undersøkelsesplikten for langt sett fra meglerens ståsted.

– Vi gjør de undersøkelsene vi er lovpålagt å gjøre og interessenter får opplysninger de har grunn til å regne med å få, som f.eks. husordensregler. Det faktum at husordensregler blir inntatt i salgsoppgaven er ingen garanti for at de blir etterlevd. Blir eiendomsmegleren gjort kjent med at det er husbråk i et borettslag så bør det opplyses om, men ofte er megleren her prisgitt selgerens opplysninger. Når husbråket starter tre år etter kjøpet, så hadde dette også vært urimelig å klandre selgeren for, mener Hasani.

Reklamasjonsnemnda skriver i sin avgjørelse at megleren på salgstidspunktet ikke var kjent med at det var problemer med husbråk i borettslaget.

– Slik saken er opplyst, var det ingen forhold som tilsa at megler skulle foretatt nærmere undersøkelser. Klageren har dessuten opplyst at han først opplevde husbråk over tre år etter overtagelse, skriver nemnden.

Videre mener nemnden at det ikke er eiendomsmeglers ansvar å følge opp at de øvrige beboerne i borettslaget etterlever husordensreglene.

– Det at megleren inntok husordensreglene i salgsoppgaven, medfører ikke at det ble etablert en «avtale» mellom kjøperen og innklagede. Det er også helt vanlig at eventuelle husordensregler inntas i salgsoppgaver, mener nemnden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.