Som tidligere sjef i Block Watne og BWG Homes har Nilsen vært inne i eiendomsmarkedet lenge. Etter at Nilsen i perioden fra 2011 til 2013 solgte BWG Homes til Obos og trakk seg som konsernsjef, har drammenseren investert i eiendom gjennom investeringsselskapet Lani Invest.

Tidoblet resultatet

Gjennom Lani Invest tjente Nilsen nesten 77 millioner kroner før skatt i fjor. Det er mer enn en tidobling fra året før, da eiendomsinvestoren sto igjen med et resultat før skatt på 6,3 millioner kroner.

Samlet har Nilsen et resultat før skatt på nesten 300 millioner kroner siden inngangen av 2013. Inntektene kommer fra eiendomsutvikling i Norge og etter hvert USA.

Ved utgangen av fjoråret hadde han en egenkapital i selskapet på 817 millioner kroner, og han satte av et utbytte for 12 millioner kroner.

Gått inn i USA

De siste årene har Nilsen plantet føttene i USA og eksponert seg mindre i Norge.

– Det meste av investeringene de siste årene er blitt gjort i USA. Eiendomsmarkedet her har hatt en veldig god utvikling, og dette vil fortsette, sa Nilsen til DN i 2015.

Nilsen har ikke besvart DNs henvendelser tirsdag.

I 2015 satset Nilsen på både bolig og næringseiendom i USA, men i Norge hadde han kun nyinvesteringer innen næringseiendom.

I årsregnskapet for fjoråret til Lani Invest står Nilsen oppført med seks heleide selskaper med hovedkontor i Florida i USA. Nilsen sto også oppført med en rekke selskapet i Norge med hovedkontor i Drammen.

Har tapt på vindkraft

Selv om Nilsen har hatt et godt år i fjor og tjent på eiendom, er det ikke alle investeringene som har gått bra.

Nilsen står oppført som en av de største investorene i vindkraftselskapet NBT, som utvikler vindkraftparker i fremvoksende markeder og utviklingsland.

Nilsen eide 10,42 prosent av aksjene i NBT ved årsskiftet. Vindkraftselskapet gikk med et underskudd på 73 millioner kroner før skatt i fjor.

Etter å ha tapt 860 millioner kroner på vindmølleutbygging i Kina, er ikke motet borte i selskapet. Nå skal NBT investere 3,5 milliarder i vindmøller i Ukraina.

Med Nilsens eiendel i selskapet, betyr det at eiendomsinvestoren kan regnes for i overkant av 350 millioner av denne summen.(Vilkår)

– Nå pågår det en teknologisk revolusjon i verden
Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, med oppfordringer til Audun Lysbakken.
00:50
Publisert: