Eiendomsmegler Noman Afzal i Proaktiv Eiendomsmegling har fått i oppdrag å selge en bygård i Sofies gate ved Bislett vest i Oslo. Gården er et godt eksempel på hvordan boligmarkedet er i dette området. De 13 leilighetene i gården er alle utleid, og har vært det siden dagens eier kjøpte 11 av de 13 leilighetene for rundt 20 år siden.

Ifølge