Daglig leder Jon Gunnar Benestad i Norwegian Properties i Stavanger ser positive signaler i kontormarkedet, men tror ikke det tar av.

– Optimismen i oljeindustrien med økte ansettelesesbehov absorberer betydelige arealer i kontorsegmentet. Samtidig frigjøres nye arealer slik at leieprisene fortsatt holder seg på et lavt nivå, sett i et historisk tiårsperspektiv, sier Benestad.

Han peker også på vedvarende lave renter og høy oljepris.

– Kjøpsinteresse fra utenbys nasjonale investorer synes også å ta seg noe opp, sier Benestad.

Flere store objekter på markedet

I Trondheim er det lavere aktivitet i transaksjonsmarkedet enn i fjor.

– Det er likevel stor etterspørsel etter gode objekter i Trondheim fra nasjonale eiendomsaktører, fonds- og syndikeringsmiljøene, sier partner Rune Husby i Norion Næringsmegling i Trondheim.

Husby venter at flere store objekter kommer på markedet i andre halvår, slik at omsetningsvolumet i 2018 ender på nivå med fjoråret. Da endte det på rundt seks milliarder kroner.

Han registrerer økende betalingsvilje for de aller beste lokalene sentralt i byen og for nybygg i randsonen.

Kontorledigheten har ligget mellom ni og ti prosent de siste to årene, og Husby venter en viss økning i totalledigheten for 2019 og 2020.

«Langt høyere avkastning»

Daglig leder Stian L. Ordahl, Næringsmegleren Sædberg & Hodne i Kristiansand mener utleiemarkedet er uendret, sammenlignet med siste halvår 2017.

– Det er fortsatt relativt høy ledighet i kontormarkedet generelt, men lokaler med sentral beliggenhet i Kvadraturen har relativt sett klart seg godt, og har hatt en fallende ledighet de siste 12–18 måneder, sier Ordahl.

Etter hans mening har yielden det siste halvår falt noe, til 6,1 prosent.

– Det er god etterspørsel og lite eiendommer for salg. Vi tror også aktørene er litt mer selektive til objekter nå enn tidligere, sier partner Trond Lehmann Syversen i Kyte Eiendom i Bergen.

Han peker på at både arbeidsledigheten og kontorledigheten tenderer noe nedover.

– Dersom man ser på det makroøkonomiske bildet, er utviklingen positiv. Vi har inntrykk at aktiviteten øker i olje- og gassmarkedet, sier Syversen.

I Bergen endte transaksjonsmarkedet for 2017 med et omsetningsvolum på cirka 5,5 milliarder kroner i 2017, ned fra ni milliarder året før.

– Vi tror dette vil kunne øke til cirka åtte milliarder i 2018, sier Syversen.

Økt aktivitet og planlagt konvertering fra kontor til bolig medfører at dagens kontorledighet har sunket ned mot ni prosent, anslår Syversen.

«Mange av salgene skjer direkte»

Markedet for kontorutleie i Tromsø har vært stabilt bra den siste tiden, ifølge daglig leder Oddbjørn Berg i Tiger Eiendomskompetanse i Tromsø.

– Flere større aktører er ute etter nye lokaler å vokse i. Det virker å være en positiv holdning om økt bemanning i tiden fremover, sier Berg.

Ettersom en del nye eller renoverte lokaler er i ferd med å ferdigstilles frem mot årsskiftet, er det likevel ingenting som tyder på at leieprisene vil stige, mener Berg.

– Det har vært god aktivitet med flere større salg til Tromsø å være. Mange av salgene skjer direkte etter at utvalgte investorer og eiendomsutviklere er blitt kontaktet direkte, sier Berg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.