Investoren Knut Roald (57) i Oslo gjør det svært godt i byggebransjen og eiendoms- og aksjemarkedet. Familiens selskap Roald Holding kontrollerer verdier for 1,2 milliarder kroner, fordelt på eiendommer (530 millioner), aksjeinvesteringer (400 millioner) og bankinnskudd (nær 200 millioner kroner).

– Vi driver med eiendom, finansinvesteringer og grossistvirksomhet i byggevarebransjen, sier Knut Roald, som eier 40 prosent av Roald Holding.

Han er daglig leder både i konsernet og i driftsselskapet Roald & Sønn.

Knut Roald er den eneste med a-aksjer og stemmerett i familieselskapet, der hans tre barn har 20 prosent hver av b-aksjene. Fra morselskapet i milliardkonsernet hevet Roald i fjor lønn og annen godtgjørelse på til sammen 691.770 kroner. Ifølge Skatteetaten hadde han i 2015 en million kroner i inntekt og en formue på 283 millioner kroner.

Tjent over en halv milliard

Selskapet med 20 ansatte tjener gode penger på salg av takrenner, pipehatter, isolasjon og arbeidstøy til håndverkere og blikkenslagere, hovedsakelig på Østlandet. I tillegg har selskapet store leieinntekter fra 20 næringseiendommer over hele Østlandet og Nord-Norge.

– Vi har eiendom spredt over hele landet. Men jeg er ikke interessert i å få noe lagt ut i avisen. Det er som det er, sier Roald, som i årsrapporten opplyser at «det meste av eiendomsmassen er fullt utleid på lange kontrakter».

Med et resultat før skatt på 211 millioner kroner i fjor, har selskapet de siste fem årene tjent 570 millioner kroner før skatt. Fjorårets resultat var dobbelt så bra som i 2015, noe som hovedsakelig skyldes salg av tre datterselskaper med eiendommer.

850 millioner på bok

Selskapet skriver i årsrapporten at tross hard konkurranse er «fremtidsutsiktene gode» både for handels-, eiendoms- og finansvirksomheten. Det skyldes «en solid og lang erfaring og kompetanse innen handelsvirksomheten, langsiktige leiekontrakter for konsernets eiendomsmasse, samt at vi fremdeles ser muligheter i aksje- og investeringsmarkedet».

Selskapets finansinvesteringer står for mesteparten av fjorårets overskudd, der selskapet bokførte en gevinst på 135 millioner kroner fra salg av aksjer.

– Jeg har ikke noe ønske om å uttale meg om aksjesalget og regnskapet. Jeg ønsker ikke å kommentere noe som helst, sier Roald.

Overskuddet pløyes tilbake til selskapet, der egenkapital har økt til 850 millioner kroner og egenkapitalandel er på svimlende 72 prosent. I fjor tok familien ut skarve 900.000 kroner i utbytte, 100.000 kroner mer enn året før.(Vilkår)