DN har i en artikkelserie kartlagt eiendom i Norge der eierforholdene er uklare. Hemmelig eierskap i skatteparadiser, omfattende bruk av såkalte blankoskjøter og at det ikke er krav om å overføre eiendomshjemmelen til ny eier, gjør at det er enkelt å skjule eierskap til eiendom her i landet.