Investorbrødrene Kristian og Roger Adolfsen, mest kjent som gründerne bak velferdsimperiet Norlandia Care Group, har de siste årene kastet seg inn i entreprenørbransjen. I mars 2016 kom de inn som strategiske eiere i det nyetablerte entreprenørkonsernet BoltM3 Group med en eierandel på 40 prosent.

– Vi må vel bare slå fast at dette har vært en skuffende investering, sier Kristian A. Adolfsen til DN.

BoltM3 Group ble opprettet ved at Helgelands-selskapet Bolt Construction ble slått sammen med Bodø-selskapet M3 Anlegg. Styret i eierselskapet BM3 Invest legger i konsernets første årsrapport ikke skjul på at investeringene var feilslått.

– Det nyetablerte konsernet BM3 Invest as fikk en svært tøff start, da det ganske raskt etter overtagelse av de to datterkonsernene viste seg å dukke opp flere svært negative overraskelser både i Bolt Construction og M3 Anlegg, skriver styret i sin årsberetning.

Det er Kristian Adolfsen som selv var styreleder for konsernet da regnskapet ble avlagt.

Måtte nedskrive hele investeringen

Skjelettene som falt ut av skapet var såpass alvorlige at allerede etter første driftsår vaklet både konsernet og flere datterselskaper på konkursens rand.

– Disse forholdene medførte at man allerede ved avleggelsen av konsernets første årsregnskap, har måttet foreta fulle nedskrivninger av både investeringer i Bolt Construction og M3 Anlegg, skriver styret i årsberetningen.

Årsaken til nedskrivingen var ifølge årsberetningen at begge selskaper var i en dyp finansiell krise, og at de ville trenge tilførsel av betydelig ny kapital for å sikre videre drift. Konsernet var ved årsskiftet i dialog med banken for å finne en løsning på den finansielle krisen.

Ved utgangen av 2016 hadde konsernet BM3 Invest en total gjeld på 631 millioner kroner og en negativ egenkapital på 87 millioner kroner.

Bommet med 50 prosent

En del av problemet har åpenbart vært at konsernets inntekter er blitt betydelig lavere enn ventet.

– Gruppen forventer en omsetning i 2016 på cirka én milliard kroner, står det i en pressemeldingen Bolt Construction sendte ut i mars 2016 i forbindelse med opprettelsen av konsernet BoltM3 Group.

Årsregnskapet for 2016 viser at fasit ble en omsetning på 673 millioner kroner. Det betyr at selskapet drøyt ni måneder tidligere overvurdere omsetningen med nær 50 prosent.

Bolt Construction fikk i 2016 et resultat før skatt på minus 64 millioner kroner. I årsrapporten for 2016 peker selskapets styre på at omsetningen i 2016 ble vesentlig lavere enn planlagt, og at kostnadsnivået var tilpasset et høyere omsetningsnivå enn det selskapet har oppnådd tidligere.

Byggingen av kjøpesenteret Amfi Skansen i Sandnessjøen er et prosjekt som har påført Bolt Construction store tap.

Skjøt inn friske penger

For å redde konsernet satte Adolfsen-brødrene før nyttår i fjor en gang en omfattende restrukturering av virksomheten. I tillegg til å hente inn betydelig ny kapital og splitte opp konsernet igjen, har Christer Johnsen kommet inn som ny styreleder i selskapene. Johnsen er investeringsdirektør i Adolfsen-brødrenes investeringsselskap Hi Capital as.

– M3 Anlegg og Bolt Construction er nå skilt ut i egne selskaper igjen. BM3 Invest er dermed borte som konserntopp og eierselskap, sier Johnsen til DN.

Etter å ha bidratt med frisk kapital til de kriserammede selskapene sitter Adolfsen-brødrene nå med en eierandel på 49 prosent i hvert av de to selskapene.

Investorbrødrene Kristian (til venstre) og Roger Adolfsen eier nå 49 prosent av Bolt Construction og M3 Anlegg. Bildet er tatt i 2012.
Investorbrødrene Kristian (til venstre) og Roger Adolfsen eier nå 49 prosent av Bolt Construction og M3 Anlegg. Bildet er tatt i 2012. (Foto: Fartein Rudjord)

– Rett etter sommeren ble det gjennomført en emisjon i Bolt Construction der selskapet ble tilført 30 millioner kroner i frisk kapital. Samtidig ble det gjennomført en kapitalinnhenting på 20 millioner kroner i M3 Anlegg, sier Johnsen.

I begge selskapene har også banken bidratt med nye lån på rundt 20 millioner kroner i hvert av selskapene.

I tillegg til de to emisjonene i sommer ble det rett før nyttår også gjennomført en emisjon i den gamle konsernspissen BM3 Invest der det ble hentet inn mellom 20 og 30 millioner kroner i frisk kapital.

Kalkyletabbe på Ryfast

Bodø-entreprenøren M3 Anlegg fikk et resultat før skatt på minus 66 millioner kroner i 2016. I selskapets årsrapport skriver styret at det svake resultatet i hovedsak er knyttet til to ulønnsomme prosjekter og et utfordrende marked.

– Det største tapet i M3 Anlegg er relatert til et veiprosjekt som er en del av Ryfast-forbindelsen i Rogaland. Vi er en underentreprenør i dette prosjektet og har feilkalkulert vårt anbud. Kontrakten har derfor påført M3 Anlegg store tap, sier Johnsen.

Han anslår at det totale tapet knyttet til denne kontrakten vil ende på mellom 50 og 100 millioner kroner når prosjektet er fullført i første kvartal 2018.

Johnsen understreker at de to selskapene fortsatt er i en krevende finansiell situasjon.

– Nå fokuserer vi knallhardt på å bedre driften i virksomhetene. Begge selskaper har interessante fremtidsmuligheter, og vi tror at de kan levere bra i årene som kommer sier Johnsen.

Kristian Adolfsen trøster seg med at investeringen i entreprenørselskapet Consto har vært langt mer vellykket.

– Vi har to små investeringer som har gått dårlig og én stor investering som har gått bra. Så summa summarum er det ikke så verst, sier Adolfsen til DN. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tiggerstaden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Stjerneguttene i Lucia-toget bærer en av Norges eldste juletradisjoner. På 1800-tallet ble de forbudt.
01:00
Publisert: