Boligprisene her til lands falt nominelt med 0,2 prosent i oktober, sammenlignet med september.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av

Eiendomsverdi for Eiendom Norge. Dermed har de nominelle boligprisene i Norge falt 4,5 prosent siden toppen i april.

Men det er store regionale forskjeller, og flere områder har prisvekst.

Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge. Se DNs boligspesial her

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Det er metodiske forskjeller i beregningene av den nasjonale og de regionale indeksene. Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen. Det betyr at den nasjonale indeksen og de regionale indeksene ikke er direkte sammenlignbare på månedsbasis, ifølge Eiendom Norge.(Vilkår)