Boligprisene her til lands steg nominelt med 1,2 prosent august, sammenlignet med juli.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,4 prosent.

Dermed har de sesongkorrigerte boligprisene på landsbasis falt fire måneder på rad.

- Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene. Den historiske erfaringen er at boligprisene svinger og til dels også sterkt i perioder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Prisutvikling for august tidligere år, alle boliger i Norge:

Kraftig oppbremsning

I august var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 3,1 prosent høyere enn i august 2016.

Til sammenligning var 12 måneders veksten på 4,8 prosent fra juli 2016 til juli 2016. Fra februar 2016 til februar 2017 var årsprisveksten på 13 prosent.

- Veksten i boligprisene de siste 12 månedene har svekket seg over hele landet fra de høye og enkelte steder rekordhøye nivåene vi hadde ved inngangen til 2017. 2016 var preget av store forskjeller i prisutviklingen mellom de ulike regionene, og selv om det fortsatt er forskjeller så er den svakere prisutviklingen tydelig i alle deler av landet, sier Dreyer.

Prisendringen (nominelt) i de store byene i august (siste 12 måneder i parentes):

Oslo: -0,3% (+3,2%)

Bergen: +0,5% (-0,7%)

Trondheim: -0,3% (+1,8%)

Tromsø: -0,2% (+2,0%)

Stavanger: -0,1% (-0,2%)

Kristiansand: -0,6% (-1,8%)

De nominelle boligprisene i Oslo har dermed falt 7,4 prosent på fire måneder.

Lynraske salg i Drammen

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 39 dager i august mot 50 dager i juli,

I august 2016 tok salget 37 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk igjen raskest i Drammen med 15 dager. I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 27 dager mot 34 dager i juli og 21 dager i juni.

I august i fjor tok gjennomsnittsalget i hovedstaden 34 dager.

Tregest sist måned gikk det igjen i Vest-Agder utenom Kristiansand med 128 dager.

Utbudet har økt kraftig

– Det har som normalt for måneden blitt lagt ut mange boliger for salg, og utbudet av boliger har økt kraftig i løpet av august over hele landet. Selv om det er blitt solgt mange boliger i august, venter vi at tilbudssiden vil være stor også i månedene som kommer, sier Dreyer.

I august ble det solgt 8631 boliger, mot 8703 i august 2016.

I juli ble det solgt 3888 boliger, mot 3694 i juli 2016.

Hittil i år er det solgt 59.051 boliger på landsbasis, mot 59.172 på samme tid i fjor.

I august ble det lagt ut 11.657 boliger for salg mot 10.299 i august 2016.

Hittil i år er det lagt ut 69.334 boliger for salg mot 63.798 i samme periode i fjor.

Ved utgangen av august var det 17.118 usolgte boliger i Norge mot 11.716 på samme tid i fjor.

Lokkeprisene er borte

Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten. Dette er i lys av oppmerksomheten rundt lokkeprising i boligmarkedet i fjor.

I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,7 prosent over prisantydning i august.

I Oslo gikk boligene akkurat til prisantydning. I januar gikk Oslo-boligene 9,1 prosent over prisantydning.

– Den nye boliglånsforskriften som trådde i kraft fra 1. januar 2017 har fått effekt på boligprisene og det meldes om at særlig begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekt rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere. Det var etter fjorårets sterke vekst i boligprisene og dermed husholdningens gjeld, nødvendig med regulatoriske grep. Men det er viktig at myndighetene følger utviklingen i boligmarkedet tett, og at den midlertidige forskriften ikke blir praktisert for rigid. Dette spesielt med tanke på unges mulighet til å ta del i velferdsgode nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig. Et stabilt boligmarked er avhengig et fleksibelt kredittmarked, sier Dreyer.

Saken oppdateres(Vilkår)

Med denne under huden kan du åpne dører og boarde på fly
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01
Publisert: