Boligprisene her til lands falt nominelt med 1,2 prosent juli, sammenlignet med juni.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dette er det største juli-fallet på landsbasis siden 2013.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,2 prosent.

Dermed har både de nominelle og de sesongkorrigerte boligprisene falt tre måneder på rad. 

- Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Bergen siste 12 måneder: 0 %

I juli var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 4,8 prosent høyere enn i juli 2016.

Til sammenligning var 12 månedersveksten på 6,3 prosent fra juni 2016 til juni 2016. Fra februar 2016 til februar 2017 var årsprisveksten på 13 prosent.

- 12 måneders veksten i de store byene, og da spesielt i Oslo, er markant lavere enn på lenge. Vi forventer en fortsatt nedgang i hovedstaden de neste månedene, og den moderate prisutviklingen vil vedvare i store deler av landet, sier Dreyer.

Prisendringen (nominelt) i de store byene i juli (siste 12 måneder i parentes):

Oslo: -2,8% (+6,4%)

Bergen: -0,6% (0%)

Trondheim: -0,8% (+4,1%)

Tromsø: -0,6% (+4,8%)

Stavanger: -0,6% (+1,3%)

Kristiansand: -0,6% (+1,1%)

De nominelle boligprisene i Oslo har dermed falt 7,1 prosent på tre måneder.

Flere boliger lagt ut for salg

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren påpeker at nedgang i juli snarere er regelen enn unntaket.

- Det rugler litt i boligmarkedet, men på ingen måte dramatisk. På tross av prisnedgang viser historien at comeback alltid slår korreksjon og tilbakegang i boligmarkedet, sier Meier.

 Tilbudssiden er økende over det meste av landet, og det har ikke blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge siden 2007. 

- Det store utbudet av boliger gjenspeiles i en mer moderat prisutvikling som er tydelig over hele landet. Dette venter vi kommer til å prege markedet også i månedene som kommer, sier Dreyer.

I juli ble det solgt 3888 boliger, mot 3694 i juli 2016.

I juni 2017 ble det solgt 9563 boliger. Hittil i år er det solgt 50.313 boliger på landsbasis, mot 50.450 på samme tid i fjor.

I juli ble det lagt ut 3288 boliger for salg, mot 2879 juli i 2016.

I årets juni ble det lagt ut 10.745 boliger for salg.

Hittil i år er det lagt ut 57.491 boliger for salg mot 53.485 i samme periode i fjor.

- Gjennom hele 2017 har det vært høy aktivitet i boligmarkedet, og det er kun i 2015 og 2016 at det er blitt solgt flere boliger akkumulert enn i år. I juli måned har det vært mange salg, og da spesielt i Oslo der det er solgt cirka 60 prosent flere boliger enn i juli i fjor, sier Dreyer.

Langt tregere salg i Oslo

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 50 dager i juli, mot 32 dager i juni og 31 dager i mai. I juli 2016 tok salget 51 dager. Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk raskest i Drammen med 22 dager. I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 34 dager mot 21 dager i juni, og 17 dager i mai.

I juli i fjor tok gjennomsnittsalget i hovedstaden 20 dager.

Tregest sist måned gikk det i Vest-Agder utenom Kristiansand med 119 dager.

Går under prisantydning

- Et større utbud av boliger i store deler av landet betyr at mange boligselgere må justere ned sine prisforventninger for å få solgt. Det ser ut til at mange boligselgere i Oslo allerede har gjort det ved å akseptere bud under prisantydningene, sier Dreyer.

Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten. Dette er i lys av oppmerksomheten rundt lokkeprising i boligmarkedet i fjor.

I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,4 prosent under prisantydning i juli mot 1,2 prosent over prisantydning i juni og 2,5 prosent over prisantydning i mai.

I Oslo gikk boligene i gjennomsnitt 0,4 prosent under prisantydning i juli, mot 0,4 prosent over prisantydning i juni og 2,9 prosent i mai. I januar gikk Oslo-boligene 9,1 prosent over prisantydning.(Vilkår)