Boligprisene i Oslo falt 0,3 prosent i august, sammenlignet med juli.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dermed har boligprisene i Oslo falt i fire måneder på rad, og er nå 7,4 prosent lavere enn i april.

På landsbasis økte de nominelle prisene 1,2 prosent, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner falt med 0,4 prosent.

Det er aldri før blitt registrert boligprisfall i Oslo i en august-måned. Eiendom Norge startet målingene i 2003. I årene siden det har boligprisveksten i Oslo i snitt ligget på 2,02 prosent hver måned.

- Prisutviklingen i boligmarkedet i august måned er mer negativ enn de økonomiske realitetene tilsier. Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra «forståsegpåere» gjennom hele sommeren på hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor. Vi tror også at den negative utviklingen vi har sett i Oslo-markedet har gitt ringvirkninger i andre deler av landet. Samtidig er viktig å påpeke at ikke er noen krise i markedet, tvert imot er det stor aktivitet med mange omsetninger over hele landet og ser vi konturene av et sunnere prisutvikling fremover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Kraftig fall i årsveksten

Etter en periode med voldsom prisvekst er prisveksten de siste tolv månedene i hovedstaden blitt barbert. Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.

I august var de gjennomsnittlige boligprisene i Oslo til sammenligning 3,2 prosent høyere enn i august 2016. Dermed er tolvmånedersveksten på et halvt år blitt kraftig redusert.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger på landsbasis var 39 dager i august mot 50 dager i juli. I august 2016 tok salget 37 dager.

I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 27 dager mot 34 dager i juli og 21 dager i juni.

I august i fjor tok gjennomsnittsalget i hovedstaden 34 dager.

Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten. Dette er i lys av oppmerksomheten rundt lokkeprising i boligmarkedet i fjor.

I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,7 prosent over prisantydning i august.

I Oslo gikk boligene akkurat til prisantydning. I januar gikk Oslo-boligene 9,1 prosent over prisantydning.

- Vi ser en tydelig selektering - mindre leiligheter i Oslo trenger litt ekstra nærhet og omsorg fra meglerne, mens familieboliger er en vinner. De som venter et kraftig prisfall og bunnfiske vil imidlertid bli svært skuffet, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

Hun tror det ligger til rette for boligprisoppgang i Oslo fra nyttår, og at prisstigningen blir mer edruelig.

Flere usolgte boliger

John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, mener prisfallet i Oslo stemmer godt med det bildet banken sitter med.

- Vi har imidlertid merket en økt aktivitet den siste måneden, hvor vi ser at flere kunder bruker finansieringsbevisene sine og gjennomfører kjøp, sier Sætre.

I august ble det solgt 1881 boliger i Oslo, mot 2066 i august 2016.

I juli ble det solgt 770 Oslo-boliger, mot 475 i juli 2016.

Hittil i år er det solgt 12.260 boliger i Oslo, mot 13.071 på samme tid i fjor.

I august ble det lagt ut 2222 boliger for salg mot 2112 i august 2016.

Hittil i år er det lagt ut 14.805 boliger for salg mot 13.461 i samme periode i fjor.

Ved utgangen av august var det 3025 usolgte boliger i Oslo mot 2708 i juli. På samme tid i fjor lå det 859 boliger ute for salg, ifølge Eiendom Norges statistikk.

Oppdatert artikkel: I artikkelen sto det opprinnelig at det var 2708 usolgte boliger i Oslo i august 2016. Det riktige tallet er 859 boliger. 2708 er antallet boliger som lå ute for salg i juli i år.(Vilkår)

Med denne under huden kan du åpne dører og boarde på fly
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01
Publisert: