I forbindelse med rentemøtet torsdag, der Norges Bank som forventet holder renten uendret, legger de også frem prognoser for norsk økonomi de kommende årene.

Der justeres prognosene for boligprisene ned i år og neste år. I år venter Norges Bank at boligprisene vil stige med seks prosent. Det er en endring på minus ett prosentpoeng fra tidligere anslag. Neste år vil boligprisene ifølge Norges Bank falle med 0,4 prosent.

De legger til grunn at beholdningen av usolgte bruktboliger har økt noe de siste månedene, samtidig som at antallet ferdigstilte boliger trolig vil ta seg videre opp som følge av høy igangsetting de siste årene.

– Det kan bidra til å holde prisveksten lav den nærmeste tiden, skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport som ble publisert torsdag.

Kortvarig boligprisfall

Boligprisene har utviklet seg svakere enn Norges Bank la til grunn i forrige rapport. Det pekes i rapporten på at endringer i boliglånsforskriften fra årsskiftet trolig har bidratt til å dempe prisveksten.

– I årene fremover vil utsikter til høyere renter trekke i retning av lavere boligpriser, mens bedring i arbeidsmarkedet og tiltagende inntektsvekst vil bidra i motsatt retning. Vi anslår at årsveksten i boligprisene vil avta i år og neste år for så å øke litt igjen, skriver Norges Bank.

I 2019 vil boligprisene stige med tre prosent, og vil fortsette å stige med 3,7 prosent i 2020, ifølge Norges Bank.

– Det er et uttrykk for at de ser for seg at nedgangen vi har hatt i boligprisene er relativt kortvarig og at prisene etter hvert vil ta seg litt opp igjen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til DN.

Husholdningene er fortsatt sårbare

Norges Bank mener at høy vekst i boligprisene og gjeld har økt husholdningenes sårbarhet de siste årene. De mener at lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men tror det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.

– Omslaget i boligmarkedet kan bidra til redusert risiko for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid, skriver Norges Bank.

Husholdningenes gjeld fortsetter å vokse raskere enn inntektene.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener man er avhengig av en stabil renteutvikling for å sikre balanse i boligmarkedet.

– Ulempen med den lave styringsrenten er at gjeldsveksten i husholdningene fortsatt er for høy. Fordelen er at husholdningene tåler priskorreksjon i boligmarkedet godt, sier han.

Han mener at et signal om renteheving ville bidratt til en forsterking av usikkerheten i markedet, og at det ikke er noe vi trenger nå.

– Et slikt signal ville ramme boligproduksjonen særlig hardt. Det gir risiko for ny ubalanse frem i tid hvis boligreserven tømmes, sier han. (Vilkår)

Slik blir en kajakk til
Total tid på produksjonen er omkring seks minutter.
01:25
Publisert: