Sommeren 2021 kjøpte skipsreder og milliardær John Fredriksens Geveran Trading opp hele Norwegian Property og tok selskapet av børs. Norwegian Property har vært eier av størstedelen av eiendomsmassen på Aker Brygge i en årrekke.

Fra «Brygga» styres de fleste av Fredriksens børsnoterte selskaper, som tankrederiet Frontline, tørrlastrederiet Golden Ocean, gassrederiet Flex lng og det båteiende selskapet Ship Finance. Også Fredriksens private selskap Seatankers har tilhold her.

I fjerde kvartal fikk selskapet leieinntekter på 258 millioner kroner, en økning på 22 millioner kroner fra samme kvartal året før og uendret fra tredje kvartal. Totalt for året fikk selskapet leieinntekter på litt over én milliard kroner, mot 920 millioner kroner året før.

– Meget god

Norwegian Property eier eiendom for over 25 milliarder kroner, hvorav rundt halvparten er på Aker Brygge. Verdijusteringen av eiendommene endte på minus 400 millioner kroner i fjerde kvartal, etter at oppgangen i leieinntekter kompenserte for noe av verdifallet.

Resultat før skatt endte dermed på minus 360 millioner kroner, mens det ble et overskudd på en halv milliard for året som helhet.

– Den underliggende driften i selskapet er meget god. Spesielt gledelig er det å se at våre reforhandlinger gjøres på vesentlige høyere nivåer enn tidligere, sier administrerende direktør Bent Oustad.

Kraftig økte renter har skapt krisetendenser i deler av næringseiendomsmarkedet, særlig for flere av de børsnoterte selskapene i Sverige. I rapporten skriver Norwegian Property at det fortsatt er et gap mellom hva selgerne vil ha og hva kjøperne er villige til å gi.

Når rentene stiger, vil normalt også avkastningskravene stige, siden investorene krever ekstra betalt for å investere i eiendom i stedet for risikofrie rentepapirer. I tillegg blir gjelden dyrere, slik at avkastningen på egenkapitalen faller.

Bent Oustad, toppsjef i Norwegian Property
Bent Oustad, toppsjef i Norwegian Property (Foto: Norwegian Property)

Oustad har likevel ikke mistet nattesøvnen. Han viser til at selskapet har sikret store deler av gjelden med fastrenter og andre finansielle instrumenter.

– Jeg er alltid bekymret, men det er jo et ganske okay marked. Finanskostnadene har gått opp og verdiene litt ned, men akkurat nå har vi veldig lav belåning og lang rentebinding.

Sterke eiere

Ifølge Oustad er det i dag John Fredriksens tvillingdøtre, Cecilie Fredriksen og Kathrine Fredriksen, som er mest aktive i selskapet, både som eiere og styremedlemmer.

– De er veldig opptatt av at vi skal vokse videre, men vi har det ikke travelt. Vi har sterke eiere og løsningsorienterte banker. Samtidig går driften veldig bra, så vi er godt posisjonert.

Selskapet har sikret seg to nye bilaterale banklån i kvartalet på henholdsvis 500 og 425 millioner kroner. I tillegg har selskapet forlenget en trekkfasilitet på 600 millioner kroner. Ved utgangen av fjerde kvartal var den netto rentebærende gjelden på rundt 12 milliarder kroner.

Det langsiktige målet er å bygge et selskap med eiendomsverdier opp mot 50 milliarder kroner. Oustad har tro på at det vil dukke opp mange kjøpsmuligheter i Oslo fremover.

– Så kan vi også takke plan og bygg for at det ikke går så veldig fort med reguleringer. Det er ikke veldig mye nyproduksjon på gang i sentrum, så det er ikke så mye alternativer. Lav ledighet gir et press på leieprisene oppover. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.