Salget av nye boliger steg en prosent i februar sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Boligprodusentenes forening, som tirsdag legger frem februartallene for salg og igangsetting av nye boliger her til lands.

- Salget av nye boliger i februar var på samme nivå som i februar i fjor. Vi ser nå en utflating etter at boligsalget har sunket ti måneder på rad, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Igangsettingen gikk opp 40 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Vil unnta nye boliger fra boliglånsforskriften

Fra januar til februar steg nyboligsalget 41 prosent, men januar var usedvanlig dårlig og februar var mer som en normalmåned å regne, ifølge Boligprodusentene.

- På grunn av dårlig salg i januar, ligger boligsalget hittil i år likevel 17 prosent bak fjoråret, sier Jæger.

Igangsettingen i årets første to måneder ligger åtte prosent bak fjoråret, sier Jæger.

- Det vil bygges en del boliger i Oslo de neste par årene før vi får et betydelig fall. Så vi får ikke den voldsomme ketsjupeffekten med mange nye boliger ut på markedet som mange ser for seg, sier Jæger.

Finanstilsynet foreslo nylig endringer i boliglånsforskriften.

Jæger mener boliglånsforskriften ikke bør videreføres.

- Våre tall viser at innføringen av boliglånsforskriften i 2017 har ført til at det nå både selges og bygges langt færre boliger enn boligbehovet. På sikt vil sviktende nyboligsalg gi boligmangel og prisvekst. Innstrammingen og videreføringen av forskriften som Finanstilsynet foreslår vil også gi alvorlige konsekvenser for boligbyggingen og sysselsettingen i byggenæringen, sier Jæger.

Hvis forskriften videreføres må nye boliger få høyere utmåling fordi nye boliger ikke har samme vedlikeholdsbehov som brukte boliger, mener Jæger.

- Det koster mindre å eie en ny bolig, sier Jæger.

Ifølge forskriften kan man maksimalt låne fem ganger inntekt ved kjøpt av bolig.

Jæger ønsker foreløpig ikke å utdype hvor mye mer han mener man bør få lov til å låne ved kjøp av en ny bolig.

Venter fire år med boligprisoppgang

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse tror bunnen er nådd i boligmarkedet, og legger tirsdag frem en rapport der han spår fire år med boligprisstigning.

Bruktboligprisene i Norge nådde toppen i april i fjor og falt seks prosent frem til årsskiftet, ifølge Eiendom Norges egne, landsomfattende bruktboligstatistikk. Siden nyttår har prisene steget 3,1 prosent, og ligger nå 3,2 prosent under toppnivået fra i fjor vår, ifølge Eiendoms Norges februarrapport.

Samme statistikk viser at bruktboligprisene i Oslo falt 12,6 prosent fra februar til desember i fjor. Siden nyttår har prisene i hovedstaden steget 4,1 prosent, og ligger nå 9,1 prosent under forrige topp.

Ved inngangen til 2018 bodde det 673.469 innbyggere i Oslo. Folketilveksten i fjor var 6.710 innbyggere, som er den laveste årlige veksten siden 2003, ifølge NTB.

Isolert sett innebærer dette mindre press i boligmarkedet.

Saken oppdateres(Vilkår)