Boligprisene her til lands falt nominelt med 1,6 prosent september, sammenlignet med august.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av

Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene 0,5 prosent.

Dermed har de sesongkorrigerte boligprisene på landsbasis falt fem måneder på rad.

- Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Kraftig oppbremsing i Oslo

I årets september var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 1,5 prosent høyere enn i september 2016.

Til sammenligning var 12 måneders veksten på 3,1 prosent fra august 2016 til august 2017. Fra februar 2016 til februar 2017 var årsprisveksten på 13 prosent.

I Oslo er endringen enda mer markant. Etter en periode med voldsom prisvekst, er veksten de siste tolv månedene i hovedstaden blitt barbert. Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent. I september var de gjennomsnittlige boligprisene i Oslo til sammenligning kun 0,9 prosent høyere enn i september 2016.

Størst prisfall i Bergen

Prisendringen (nominelt) i de store byene i september (siste 12 måneder i parentes):

Oslo: -1,0% (+0,9%)

Bergen: -1,6% (-1,4%)

Trondheim: -1,1% (+1,0%)

Tromsø: -0,9% (+2,1%)

Stavanger: -0,2% (+0,8%)

Kristiansand: -0,3% (-1,1%)

De nominelle boligprisene i Oslo har dermed falt 8,4 prosent på fem måneder.


Prisutvikling for september tidligere år, alle boliger i Norge:

- Usikkerheten om utviklingen i boligmarkedet er nå større enn på lang tid. Det er særlig knyttet spenning til om den avtagende trenden i befolkningsveksten vi har sett så langt i 2017 vil fortsette, samt hvor mange nye boliger som blir ferdigstilt i kvartalene som kommer, sier Dreyer.

Doblet formidlingstid i Oslo

- Til tross for den svakere prisutviklingen i boligmarkedet er det fortsatt relativt stabil salgstid i de fleste delene av Norge. En positiv effekt av den økte tilbudssiden er at boligkjøperne i de største byene nå har bedre tid i kjøpsbeslutningene, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 38 dager i september mot 39 dager i august og 50 dager i juli. I september 2016 tok salget 34 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk igjen raskest i Drammen med 16 dager fulgt av Moss og Hamar med 17 dager.

I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 27 dager, det samme som i august. I juli tok salgene i Oslo 34 dager, og i juni ble salgene i hovedstaden unnagjort på 21 dager.

I september i fjor tok gjennomsnittsalget i hovedstaden 13 dager.

Tregest sist måned gikk det igjen i Vest-Agder utenom Kristiansand med 125 dager.

Flere usolgte boliger

- Det ble solgt færre boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, men salgsvolumet hittil i år er tilnærmet på nivå med fjoråret, sier Dreyer.

I september ble det solgt 8681 boliger mot 8702 boliger i august. I september 2016 ble det solgt 9402 boliger.

Hittil i år er det solgt 67.822 boliger på landsbasis, mot 68.576 på samme tid i fjor.

I september ble det lagt ut 10.289 boliger for salg mot 9679 i september 2016.

Hittil i år er det lagt ut 79.765 boliger for salg mot 73.482 i samme periode i fjor.

Ved utgangen av september var det 18.608 usolgte boliger i Norge mot 17.118 i august.

I september i fjor var det 11.737 usolgte boliger her til lands.

Selges under prisantydning i Oslo

Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten. Dette er i lys av oppmerksomheten rundt lokkeprising i boligmarkedet i fjor.

I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,2 prosent over prisantydning i september.

I Oslo gikk boligene 0,6 prosent under prisantydning. Til sammenligning gikk Oslo-boligene 9,1 prosent over prisantydning i januar.

Saken oppdateres(Vilkår)