Det er Storebrand Eiendomsfond Norge KS som nå har kjøpt Statens Hus like utenfor sentrum av Stavanger. Selger er et syndikat tilrettelagt av NRP Finans as. NRP Finans er tilrettelegger av investeringer innen eiendom, shipping og offshore.

- Markedet er skarpt og man må strekke seg langt for å få de beste eiendommene. Utover det, kommenterer vi ikke salgsprisen, sier Truls Nergaard, leder av Eiendom i Storebrand Asset Management AS, i en pressemelding.

Etter det Dagens Næringsliv har grunn til å tro er bruttoprisen trolig opp mot 800 millioner kroner for eiendommen. Det er Herfo Finans et selskap kontrollert av Yuhong Jon Hermansen som er den største eieren i selgersyndikatet.

Store eiendomssalg

Transaksjonen er den tredje store i Stavanger dette året. I februar i år betalte Nordea Liv 777 millioner kroner for to eiendommer i sentrum av Stavanger. Nylig solgte Øgreid-familien Stavangers mest sentrale eiendomskvartal til et fond administrert av Union Eiendomskapital.

Storebrand Eiendomsfond Norge KS er eid i hovedsak av pensjonskasser og stiftelser.(Vilkår)