Det betyr at prisene for brukte Obos-boliger – med unntak av oktober – har steget de siste syv månedene.

På landsbasis gikk Obos-prisene opp med 0,6 prosent fra oktober til november. Økningen er 3,8 prosent siden nyttår.

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 63.035 kroner, det er 3,8 prosent høyere enn i november 2018.

Flat prisutvikling

November har tradisjonelt vært en litt svak måned. Obos-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,2 prosent i november i perioden 2004 – 2018. I november i fjor steg derimot prisene med 0,3 prosent.

«Etter en overraskende prisnedgang for Obos-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober», skriver Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Ifølge Obos var det god aktivitet i boligmarkedet i november med litt flere salg enn i samme måned i fjor. Samtidig avtok aktiviteten sammenlignet med oktober, men det er normal utvikling.

For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54.828 kroner i november. Dette er 0,6 prosent opp fra oktober, og 3,2 prosent mer enn i november i fjor.

Monsvold ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. «Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2800 boliger. Samtidig har folketallet økt med nesten 10.500. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers», skriver Monsvold i pressemeldingen.

Venter moderat prisoppgang

«Selv om farten i norsk økonomi og sysselsettingsveksten er ventet å avta noe fremover, og vi trolig ikke har sett full effekt av renteoppgangen ennå, har vi tro på en moderat prisvekst neste år. Bra lønnsvekst trekker opp. Samtidig vil det være positivt for etterspørselen at det ligger an til uendret rente de neste årene», skriver Monsvold i meldingen.

Boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og i 2019, en trend som trolig vil fortsette, mener Obos.

«Vi er fornøyd med at Finanstilsynets forslag til innstramning i boliglånsforskriften ikke blir gjennomført. Vi ønsker heller at pris- og gjeldsveksten dempes ved at det blir bygget flere boliger, slik at det blir mulig for flere å kjøpe bolig. Men det forutsetter at myndighetene får opp reguleringsfarten, særlig i Oslo» skriver Monsvold i meldingen.

Onsdag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for november.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.