Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

– Etter overraskende høy prisoppgang i mai, sto prisene tilnærmet stille i juni. Dette var som ventet, men litt sterkere enn prisutviklingen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt har Oslo-prisene i juni falt rundt 0,5 prosent det siste tiåret, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.
Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos. (Foto: Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/NTB)

Prisoppgangen på brukte Obos-boliger så langt i år i Oslo er på mer enn ti prosent, og 8,6 prosent de siste 12 månedene.

På landsbasis var prisene uendret fra mai til juni, mens de er 7,9 prosent opp de tolv siste månedene. Hittil i år er prisene på brukte Obos-boliger opp 11,4 prosent på landsbasis.

I mai steg boligprisene med 1,2 prosent på landsbasis, ifølge statistikken til Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent i mai.

– Den sterke prisveksten sist måned er overraskende sett i lys av høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da tallene for mai ble presentert.

Hittil i år har bruktboligprisene på landsbasis steget 9,2 prosent, som er den sterkeste prisveksten siden 2009, ifølge Eiendom Norge. Oslo ledet an boligprisveksten i mai, med en sesongjustert prisvekst på 1,6 prosent. Lauridsen mener at lav tilførsel av nye boliger er en av årsakene bak prisveksten, spesielt i Oslo.

Neste uke kommer Eiendom Norges landsomfattende boligprisstatistikk for juni.

Få nye boliger

Obos peker på at det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som isolert sett bidrar til å trekke prisene opp. Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2012.

– Tallene for igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til mai. Få regulerte boliger, høye priser og usikre leveranser av materialer, samt mangel på arbeidskraft, vil også dempe boligtilbudet fremover, sier Sissel Mosvold.

Andelen som brukte forkjøpsretten hos Obos falt noe i juni og var på 32,1 prosent, mot 39,1 prosent i mai og 31,6 prosent i juni i fjor. Nedgangen i forkjøpsandelen tyder på at markedet er noe roligere enn i mai, men at det fortsatt er god etterspørsel etter boliger, ifølge Obos.

Venter roligere marked

Monsvold tror redusert kjøpekraft blant mange husholdninger som følge av at Norges Bank varsler enda raskere renteoppgang og økning i levekostnader, vil virke dempende på boligprisutviklingen fremover. Norges banke hevet nylig renten med 0,5 prosentpoeng, dobbelt så mye som det som var konsensusforventning i markedet. Styringsrenten er nå 1,25 prosent.

– Det sterke arbeidsmarkedet med høy sysselsetting og økt lønnsvekst trekker i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir moderat. Det samme vil høyere folketilvekst, sier hun i pressemeldingen.

Obos tror prisene skal flate ut gjennom sommeren, øke litt i august og avta noe utover høsten og neste år. – Så lenge arbeidsmarkedet holder seg sterkt, ser vi ikke for oss noe kraftig prisfall. Et roligere boligmarked med noe prisnedgang vil være positivt for dem som skal inn på boligmarkedet for første gang, sier Monsvold.

Samtidig er det nå færre som investerer i sekundærboliger, deriblant utleieboliger, viser statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Andelen var i årets første kvartal på 15,8 prosent i Oslo, som er den laveste registrerte andelen noensinne i Norges Eiendomsmeglerforbunds tallmateriale som strekker seg tilbake til 2013. For landet som helhet er andelen sekundærboliger av total boligmasse på 14,64 prosent som er den laveste registrerte i statistikken som går tilbake til tredje kvartal 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.