Obos leverte et resultat før skatt på 650 millioner kroner i første kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag kveld.

Det er en solid oppgang fra 93 millioner kroner i første kvartal i fjor, da koronakrisen og markedsuro førte til en kraftig resultatsmell for Obos. I første kvartal i 2019 fikk Obos et resultat før skatt på 691 millioner kroner.

Obos solgte 1269 boliger i første kvartal, til en verdi av 5,47 milliarder kroner. Av dem utgjorde Obos' økonomiske andel 1132 boliger, og 4,68 milliarder kroner.

– Dette er ett av Obos' beste boligsalgskvartal i moderne tid, skriver konsernsjef Daniel K. Siraj i rapporten.

Et år med sterk prisvekst

Boligprisene i Norge, og spesielt i Oslo, har økt kraftig det seneste året. Dette var en ventet utvikling for selskapet som tror prisene fortsatt vil øke noe fremover, men ikke på langt nær så mye som i fjor. Det begrunner Obos med at renteeffekten er i ferd med å avta og det er ventet en renteoppgang mot slutten av året.

12-måneders veksten er likevel sterk og prisene har steget med 15,5 prosent det siste året.

Siden første kvartal 2019 har snittprisen på boliger som Obos har solgt vært 5,2 millioner kroner.

Konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj med en modell av det første utbyggingstrinnet på prosjektet Ulven i Oslo. Det var i 2018 at Obos investerte i  tomten på 280 mål hvor de nå er under granskning for å ha solgt til et utleieselskap.
Konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj med en modell av det første utbyggingstrinnet på prosjektet Ulven i Oslo. Det var i 2018 at Obos investerte i tomten på 280 mål hvor de nå er under granskning for å ha solgt til et utleieselskap. (Foto: Gunnar Lier)

6000 boliger under bygging

Bra boligsalg i siste halvdel av 2020 og i starten av 2021 har muliggjort et stort antall byggestarter og Obos har nå 1127 igangsatte boliger.

Totalt sett har Obos nå 6007 boliger under bygging, hvorav Obos’ andel utgjør 5128 boliger. Halvparten av boligene som er under bygging, er i Oslo-regionen.

– Vi har ambisjoner om fortsatt høyt igangsettingsnivå gjennom året. En nøkkelfaktor vil imidlertid være at det oppnås nødvendige offentlige tillatelser og fremdrift i plan- og byggesaksprosesser. Dette er fortsatt en utfordring i flere av de store byene, skriver selskapet i rapporten.

Ved utgangen av kvartalet har Obos 482.315 betalende medlemmer, som er 37.772 flere enn på samme tid i fjor. En viktig medlemsfordel er forkjøpsretten til boliger i OBOS-tilknyttede boligselskaper. Andelen boligsalg hvor forkjøpsretten ble benyttet endte på 38 prosent i første kvartal 2021.

Under granskning

I midten av mars solgte Obos for første gang en blokk til et utleieselskap. To uker senere rapporterte NRK at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven.

Styret i Obos har gitt revisjon- og advokatfirmaet KPMG mandat til å undersøke salget av utleieboligene, og habiliteten til boligdirektøren i Obos som fikk familien på investorsiden til utleieselskapet.

Siraj skriver i rapporten at det pågår en viktig debatt om Obos sin rolle, både som sosial boligbygger, medlemsorganisasjon og kommersiell virksomhet.

– Jeg hilser en slik debatt velkommen, skriver Siraj i rapporten.

Resultatene fra granskningen skal offentliggjøres under generalforsamlingen til Obos i juni. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.