Utflatingen i prisene for Obos-boliger i Oslo fortsatte i juli. Prisene sto også tilnærmet stille i juni etter en kraftig prisoppgang i mai.

– Dette var omtrent som ventet, men litt svakere enn prisutviklingen tidligere år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

I Oslo har Obos-prisene så langt i år steget med 10,3 prosent.

  • De tolv siste månedene er oppgangen 5,2 prosent.
  • I gjennomsnitt har Oslo-prisene i juli steget med 0,9 prosent det siste tiåret.
  • På landsbasis har prisene steget 4,7 prosent de tolv siste månedene.
  • Hittil i år er prisene på landsbasis opp 10,6 prosent.
  • Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i juli var 79 971 kroner i Oslo-området og 68 727 kroner på landsbasis.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Lav aktivitet

Tallene for juli må tolkes med varsomhet på grunn av færre registrerte salg enn ellers i året, men ifølge Monsvold var det enda lavere aktivitet i bruktmarkedet for Obos-boliger i Oslo i juli enn normalt.

– Vi må tilbake til før 2016 for å finne like få registrerte salg i juli som i år. Det lave antallet omsetninger er trolig en konsekvens av høye priser og at det fortsatt er få boliger til salgs. Samtidig blir boligene som ligger ute solgt raskt. Dette tyder på at tilbudet er for lavt, sier Monsvold.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.
Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/NTB)

Hun mener den svake tilbudssiden først og fremst må ses i lys av at det er blitt solgt svært mange boliger de siste par årene. I tillegg er det bare ferdigstilt i underkant av 1200 nye boliger totalt i Oslo første halvår i år.

– Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2015. Når det blir satt i gang bygging av så få boliger som nå, blir konsekvensen at det i årene fremover kommer få nye leiligheter ut i markedet. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo første halvår. Få regulerte boliger, høye byggekostnader, renteoppgang og mangel på arbeidskraft gjør at det trolig vil bli bygget for lite i hovedstaden fremover.

Avventende marked fremover

Monsvold tror redusert kjøpekraft som følge av renteoppgang og kraftig stigning i konsumprisene, vil dempe boligprisene fremover.

– Høy sysselsetting, økt lønnsvekst og befolkningsøkning vil trekke i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir liten. Vi venter at prisene kan øke litt i august og falle noe utover høsten i tråd med vanlig sesongmønster. Neste år tror vi på en relativt flat prisutvikling.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i Obos Eiendomsmeglere, tror det blir selgers marked også i august.

– Hadde vi blitt spurt i midten av juli, ville vi trodd på prisoppgang. Det som legges ut i markedet selges raskt. Vi opplever at kjøpersiden er stor, noe som veier opp for økte renter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.