Det viser Obos-rapporten for desember 2021, lagt frem mandag.

– Dette er som ventet, boligprisene pleier å falle i desember, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 4,3 prosent.

På landsbasis gikk Obos-prisene ned 2,1 prosent i desember 2021, mens de er 3,6 prosent opp de tolv siste månedene.

Færre bruktsalg

– Boligmarkedet synes å være i bra balanse og aktiviteten holder seg høy, dette gjelder både brukte og nye boliger. Nyboligsalget tok seg opp i siste del av desember, sier Monsvold.

Det ble omsatt færre brukte Obos-boliger i Oslo i desember i fjor, enn i desember 2020, ifølge Obos.

Sammenlignet med desember de fem siste årene, var aktiviteten høy. I Oslo var den 16 prosent over gjennomsnittet for perioden.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Kvadratmeterprisen var i desember 72.496 kroner i Oslo-området, og på landsbasis 62.148 kroner.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i desember var 24,4 prosent. Det er en nedgang fra november, og betydelig lavere enn i desember 2020.

Venter forsiktig prisvekst

Norges Bank satte opp renten to ganger i løpet av høsten i fjor, og det er ventet ytterligere tre renteøkninger i år.

– Samtidig er det usikkert hvordan pandemien utvikler seg. Hvis smittesituasjonen forverrer seg og vi får omfattende og langvarige nedstenginger, kan Norges Bank trappe opp renten mer forsiktig, men alle må være forberedt på at renten skal opp i tiden fremover, sier Monsvold i pressemeldingen.

Hun tror vi likevel kan vente en forsiktig prisvekst på rundt tre prosent i år, både i Oslo og på landsbasis.

Strømpris kan dempe vekst

Sjeføkonomen mener lav arbeidsledighet, og utsikter til høyere lønnsvekst, kan motvirke et større prisfall som følge av økt rente.

– Selv om nedstenginger av smittevernhensyn kan gi en midlertidig økning i ledigheten i noen sektorer, ligger det an til et arbeidsmarked med mange ledige stillinger og høyere lønnsvekst, sier Monsvold i pressemeldingen.

Samtidig ser hun større usikkerhet enn normalt, knyttet til inflasjon og strømpriser.

– Hvis vi må leve med strenge smittevernrestriksjoner i lang tid fremover, taler det for fortsatt noe vridning fra tjenestekonsum til bolig. På den andre siden vil høye strømpriser også i år, kunne dempe boligprisveksten, sier Monsvold.

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for Obos-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i de rundt 92.000 boligene i Obos-tilknyttede borettslag.

Selv om antallet omsetninger som danner grunnlag for prisstatistikkene er relativt stort, er det tilfeldig hvilke typer boliger som omsettes, og hvor disse ligger. Man bør derfor legge vekt på trenden som fremkommer ved å betrakte prisutviklingen over tid, fremfor prisnivået i en bestemt måned, understreker Obos. Desembertallene er basert på færre observasjoner enn de øvrige tallene.

Onsdag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligrapporten for desember 2021.

– Normalt preges boligmarkedet i desember av få omsetninger. Men i lys den store omsetningen i boligmarkedet i 2021, blir det i år spesielt spennende å se hvordan boligprisene utviklet seg i desember og i 2021 under ett, skrev administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding sendt ut i forkant av rapportpresentasjonen.

Handelsbanken Capital Markets venter at Eiendom Norges desember-rapport vil vise at de sesongkorrigerte boligprisene i desember 2021 steg 0,2 prosent her til lands.

Årsprisveksten ventes å falle ytterligere til 5,9 prosent, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i rapporten.

For hele 2022 venter han en gjennomsnittlig årsvekst i boligprisene på 2,5 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.