I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Osloområdet 58.180 kroner.

Dermed falt kvadratmeterprisen hele 4,2 prosent sammenlignet med september, da var kvadratmeterprisen 60741 kroner.

Prisene er nå 4,7 prosent lavere enn i oktober 2016.

Hittil i år har Obos-prisene i Oslo falt med 9,2 prosent. Fra februar i år, som er toppmåneden i Obos-statistikken, har prisene falt 10,5 prosent.

Størst prisfall for toromsleiligheter

– Det var ventet en svak utvikling i 12-månedersveksten i år, da vi måler oss mot en svært sterk prisvekst i fjor høst. Det er særlig toromsleilighetene, som er de som hadde den største prisveksten inntil markedet snudde, som nå har den største prisnedgangen. Det er positivt at det er omsatt flere boliger i mange av bydelene og det tyder på at det er bra aktivitet i markedet. Vi ser også at det fortsatt er et jevnt, godt salg av nye boliger. Men prisene har falt i alle de bydelene hvor Obos omsetter flest boliger, med noe sterkere prisfall i ytre by enn i indre by, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos i en pressemelding.

Ferske prognoser:

Oslo er bare halvveis i prisfallet – sjekk når sjeføkonomen venter at bunnen nås

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for Obos-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i de vel 62.000 boligene i Obos-tilknyttede borettslag i Oslo-området.

I oktober ble det foretatt 759 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger mot 761 i september og 689 i oktober 2016. I 2016 ble det omsatt 8466 boliger totalt, mot 8920 i 2015.

Obos-rapportene har større svingninger enn den månedlige statistikken som produseres av Eiendom Norge.

– Impliserer en korreksjon i boligprisnivået

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse la sist uke frem ferske prognoser for norsk økonomi. Og tror vi bare har kommet halvveis i boligprisfallet, både i Oslo og på landsplan.

Tips oss om boligsaker!

– Fallende priser må ses i sammenheng med høy boligbygging og avtagende befolkningsvekst, samtidig som fjorårets sterke vekst impliserer en korreksjon i boligprisnivået. En utløsende årsak for vendepunktet i boligmarkedet, er de nye boliglånsforskriftene som ble gjort gjeldende fra og med 2017, sa Benedictow.

Ferske prognoser: Slik blir boligprisene i Akershus frem til 2020

– Stigende tilbudsside

Etter et fall på 1,0 prosent i september har de nominelle boligprisene i Oslo falt 8,4 prosent, siden toppen i april, ifølge Eiendom Norges offisielle statistikk. Utbudet av Oslo-boliger på var fire ganger høyere i årets september enn i samme måned 2016. På landsplan falt prisene 1,6 prosent i september.

Fredag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for oktober.

– Vi har i flere måneder hatt en stigende tilbudsside i boligmarkedet over store deler av landet, og i september opplevde vi også lavere aktivitet enn forventet i kombinasjon med svak prisutvikling. Det blir derfor spennende å se hvordan det norske boligmarkedet har utviklet seg i oktober, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding sendt ut i forkant av presentasjonen.

Les boligprisprognosene frem til 2020:

Bergen

Kristiansand

Stavanger

Trondheim

Tromsø(Vilkår)