Obos-prisene i Oslo steg med 1,7 prosent i januar. I januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 57.028 kroner.

Prisene er 12,2 prosent lavere enn i januar 2017.

- Flere positive tegn

– Det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men det er likevel flere positive tegn. Tallet på antall omsatte boliger er også en god indikator på at det er liv i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Det ble omsatt 62 flere boliger i Obos-tilknyttede borettslag i januar i år enn tilsvarende måned i fjor og 150 flere enn i januar i 2016.

Lavere stigning på landsbasis

- Det er også gledelig at de fem bydelene som veier tyngst i vår statistikk, alle viser prisvekst i januar, sier Siraj.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 50.037 kroner i januar. Dette er 1,1 prosent høyere enn i desember, og 10,4 prosent lavere enn i januar 2017

I januar ble det foretatt 586 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger mot 440 i desember og 524 i januar 2017.

Mandag 5. februar legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for februar.

– Normalt er januar en måned som preges av få boliger til salgs og dermed sterk prisvekst. I lys av den svake utviklingen i boligmarkedet i 2017, blir januar i år ekstra spennende, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en melding sendt ut i forkant av presentasjonen.(Vilkår)