I Oslo falt prisene på brukte Obos-boliger med hele 4,7 prosent fra oktober til november, mens nedgangen på landsbasis lå på 4,2 prosent.

Det fremgår i en oppdatering fra Obos torsdag. Obos-statistikken omfatter hele landets regioner, og i hovedstaden dekker statistikken rundt 25 prosent av bruktmarkedet.

– Forrige gang prisene sank omtrent like mye, var i november 2008. Samtidig er det viktig å se nedgangen i sammenheng med at Obos-prisene gikk mindre ned enn totalmarkedet i oktober, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Kraftig fall i hovedstaden

Også oktober-statistikken viste et fall i prisene på Obos-boligene, men da var fallet langt mer moderat: Fra september til oktober falt bruktboligprisene med 1,1 prosent på landsbasis og 0,5 prosent i Oslo.

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge tegnet imidlertid et langt dystrere bilde for oktober. Den viste nemlig at bruktboligprisene falt 1,9 prosent for landet som helhet, og noe sjokkerende 3,2 prosent i Oslo. Nå kommer dette til syne også i Obos-prisene.

Samlet har Obos-prisene i oktober og november falt med 5,1 prosent i hovedstaden. Siden toppen i august i år har Obos-prisene falt åtte prosent. Prisoppgangen de siste 12 månedene ligger på to prosent i hovedstaden, og 1,4 prosent på landsbasis.

Mye av prisnedgangen kan tilskrives den hurtige renteoppgangen fra Norges Bank som forsøker å stagge inflasjonen. Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, og den har normalt sterkt gjennomslag i de kortsiktige rentene i markedet, og dermed utlånsrentene bankene tilbyr kundene sine. Når bankene setter opp utlånsrentene, er det en varslingsfrist på seks uker. Dermed kommer effekten av renteøkningene med et etterslep.

Venter videre fall

Monsvold tror derfor at boligprisene vil fortsette å falle fremover:

– Vi tror prisene vil gå noe ned i desember og de neste månedene som følge av renteoppgang, høye levekostnader og flere usolgte bruktboliger. Unntaket er januar neste år. Da tilsier sesongmønsteret at prisene vil kunne stige noe.

Hun peker på at et fortsatt stramt arbeidsmarked, sterk lønnsvekst og befolkningsøkning taler for at prisfallet til neste år ikke blir «dramatisk».

– Samtidig er usikkerheten stor. Det er derfor svært viktig at regjeringen ikke strammer inn utlånsforskriften og bidrar til å forsterke fallet i boligpriser og boligbyggingen.

Finanstilsynet har foreslått å redusere maksimalgrensen for låntagerens samlede gjeld fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved nye lån. Men det ventes fortsatt på en avgjørelse fra Finansdepartementet om hva som vil skje videre med utlånsforskriften.

Mosvold regner uansett med at prisene vil stabilisere seg når rentetoppen nås, noe Obos antar vil skje i løpet av første halvår 2023.

– Prisene kan stige noe i 2024 hvis renten settes ned, slik Norges Bank anslår. Da vil også lav tilførsel av nye boliger bidra til å trekke prisene opp igjen. Særlig gjelder dette i Oslo, hvor det ventes at kun 1500–1600 boliger blir ferdigstilt, sier Monsvold.

Prisene kan stige noe i 2024 hvis renten settes ned, slik Norges Bank anslår
Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos

Høy aktivitet

Antallet omsetninger i Oslo lå i november åtte prosent lavere enn rekordnivået som ble satt i november i fjor. Samtidig ble det omsatt flere boliger enn i 2019 og kun litt færre enn snittet de fem siste årene.

– Det viser at det fortsatt er bra interesse for å kjøpe boliger, og omsetningstiden var noe kortere i november enn i oktober for Obos-boliger i Oslo, sier Monsvold

Andelen som brukte forkjøpsretten, var på 17,4 prosent i november i år. Det er en markant nedgang fra oktober (25,9 prosent), og klart svakere enn i november i fjor (27,7 prosent). Det reflekterer at det er blitt flere boliger å velge mellom, ifølge Obos.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.