– Etter et helt kvartal med sammenhengende prisvekst, mener vi at fallet i bruktboligprisene er over for denne gang, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding.

Obos-prisene i Oslo steg med 0,3 prosent i mars. Dermed har prisene steget med 4,7 prosent hittil i år.

I mars var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 58.677 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,3 prosent høyere enn i februar, og 8,7 prosent lavere enn i mars 2017.

– Tross en forsiktig prisvekst i mars fortsetter den positive trenden i bruktboligprisene. Vi ser også tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget så langt i 2018, både hos oss og hos våre konkurrenter, sier Siraj.

Prisvekst også på landsplan

På landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 51.598 kroner i mars. Dette er 0,5 prosent høyere enn i februar, og 8,2 prosent lavere enn i mars 2017. Hittil i år har Obos-prisen på landsbasis steget med 4,3 prosent.

I mars ble det foretatt 739 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger, mot 649 i februar og 837 i mars 2017. Årsaken til forskjellen mellom antall omsetninger i år og i 2017 er at påsken falt i april i fjor, ifølge Obos. I 2017 ble det omsatt 8209 boliger totalt, mot 8466 i 2016.

Venter prisstigning i Norges-rapport

Torsdag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatikken for mars.

I mandagens morgenrapport anslår Handelsbanken Capital Markets at rapporten vil vise at prisene på landsplan steg ujustert med om lag 1 prosent i mars, og at den sesongjusterte månedsveksten dermed ender rundt 0,5 prosent for mars.(Vilkår)