Obos-konsernet har så langt i år solgt 2584 nye boliger. Det er seks prosent opp fra tilsvarende periode i fjor.

Verdien av salget etter årets ni første måneder er 10,46 milliarder kroner, ni prosent mer enn i tredje kvartal i 2018, ifølge en pressemelding.

Korrigert for andel i samarbeidsprosjekter er det samlede boligsalget i Norge og Sverige 2 160 boliger til en verdi av 8,09 milliarder kroner.

− Leilighetssalget holder seg fortsatt godt oppe over hele Norge. Vi merker imidlertid at markedet er sensitivt i forhold til kjøpernes betalingsevne- og vilje. Forslaget om å stramme inn utlånsreglene fra Finanstilsynet vil derfor kunne påvirke nyboligsalget direkte og dermed også boligbyggingen fremover dersom det vedtas, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding.

Siraj mener dette både skyldes en generelt høyere terskel for å finansiere ny bolig, men også fordi det skapes usikkerhet rundt verdien av egen eksisterende bolig.

– Byggebransjen trenger forutsigbare rammevilkår både i forhold til kundenes finansieringsevne, og for å kunne opprettholde en jevn aktivitet i tråd med demografisk etterspørsel. Dette vil sikre en stabil prisutvikling, både på brukt og nytt. Vi håper derfor Finansdepartementet avviser Finanstilsynets forslag til innstramninger, sier Siraj i meldingen.

I september foreslo Finanstilsynet blant annet at man maksimalt skal få låne 4,5 ganger inntekten, mot fem ganger inntekten i dagens forskrift. Høringsfristen for forslaget er nå utløpt, og Finansdepartementet vil fastsette ny forskrift før nyttår.

Bedring i Sverige

I Sverige var det ved utgangen av september solgt 1040 nye boliger mot 955 på samme tid i fjor. Trenden fortsetter også inn i oktober, ifølge meldingen.

− Vi ser tegn til bedring i det svenske boligmarkedet. Nyboligprisene har stabilisert seg på et nytt nivå som møter kundenes behov. Det er stort behov for flere boliger mange steder, og utsikter til fortsatt lave renter. Obos opplever imidlertid at mange prosjekter nå blir utsatt som følge av at politisk vedtatte planer overklages av naboer. Det forsinker vår evne til å tilføre nye prosjekter i markedet, sier Siraj.

Flere igangsatte boliger

Obos-konsernet hadde ved utgangen av september samlet sett 2340 igangsatte boliger, mot 1925 boliger på samme tidspunkt i 2018.

Samlet har konsernet nå til sammen 5440 boliger under produksjon, Obos' andel er 4817 boliger.

− Vi ønsker å benytte vår finansielle styrke og markedskunnskap til å øke byggeaktiviteten når andre må bremse, men er avhengige av at rammebetingelsene fra myndighetene er til stede for at vi skal kunne ta en slik risiko, sier Siraj i meldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.