I midten av mars solgte Obos for første gang en blokk til et utleieselskap. To uker senere rapporterte NRK at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven.

Obos har fått hard kritikk fra egne medlemmer for å selge til et utleieselskap, flere mener at Norges største utbygger ikke lenger gir vanlige folk muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.

Siden har styret i Obos gitt KPMG mandat til å undersøke alle mulige sider ved transaksjonen. Bakgrunnen er NRKs dekning og spørsmål som er dukket opp i kjølvannet av disse sakene.

KPMG og KPMG Law advokatfirma er i gang med en granskning av det mye omtalte salget av utleieboliger på Ulven. Granskningen skal være ferdigstilt før generalforsamlingen i Obos, 22. juni. De har nå levert en delrapport, som ser spesielt på lovligheten og forankringen i vedtektene.

Dette skriver Obos i en pressemelding, tirsdag.

– Vår oppgave har vært å vurdere hvorvidt salget harmonerer med lov om boligbyggelag og formålsbestemmelsen i Obos’ vedtekter. Konklusjonen er at salget av boligfelt B4 på Ulven i Oslo er i samsvar med det vedtektsfestede formålet til Obos BBL og til beste for medlemmene, sier partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma, Tor Henning Rustan Knudsen, i pressemeldingen.

I samsvar med vedtektene

Harald Benestad Anderssen, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, har også vært engasjert for å gi en separat juridisk betenkning rundt de samme spørsmålene. Han konkluderer like tydelig med at salget er i henhold til Obos’ vedtekter. Det samme gjelder for boligbyggelagsloven:

– Så lenge det er tale om en type tilleggsvirksomhet som et boligbyggelag lovlig kan bedrive, og denne tilleggsvirksomheten – som i dette tilfellet – genererer overskudd som kommer Obos’ andelseiere til gode, er tilleggsvirksomheten også lovlig etter reglene i boligbyggelagsloven. Denne konklusjonen er etter mitt syn ikke tvilsom, skriver Anderssen.

Anerkjenner ulikt syn på utleiesalg

– Granskerne og professor Anderssen konkluderer akkurat som ventet på dette området. Styret anerkjenner at det er mulig å tenke ulikt på hvorvidt det var riktig av Obos å selge disse boligene til utleie, men har aldri vært i tvil om at salget er lovlig i forhold til Obos sine vedtekter, sier styreleder i Obos, Roar Engeland.

Det er styret i Obos som har bestilt granskningen og de juridiske betenkningene rundt vedtektsforholdet. Styret velger å offentliggjøre disse rapportene allerede nå, slik at medlemmene har mest mulig tid til å sette seg inn i dem.

Obos har planer om å bygge 2500 boliger på Ulven, i tillegg til utvikling av næringseiendom som skal gi rom for flere tusen nye arbeidsplasser og andre servicefunksjoner som understøtter god byutvikling i området. 700 boliger er påbegynt til nå. I tillegg har Obos altså solgt 182 boliger til en utleieaktør, med en tydelig klausul om at Obos’ medlemmer har forkjøpsrett om og når boligene selges igjen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.