Ved Oslo tingretts dom av 2. april 2020 ble Odd Kalsnes dømt til betinget fengsel i seks måneder for brudd på forbudet mot egenhandel i eiendomsmeglingsloven knyttet til et eiendomsprosjekt i Tiedemannsgate. Han ble frifunnet for brudd på eiendomsmeglerloven knyttet til eiendommer i Kruses gate og Nordraaks gate. Han ble også frifunnet for krav om inndragning og rettighetstap. Dommen er rettskraftig.

I januar opprettholdt lagmannsretten beslutningen om å frata Odd Kalsnes retten til å være ansvarlig eiendomsmegler, grunnet «grove og gjentatte overtredelser av eiendomsmeglingsloven». I oktober kom Advokatbevillingsnemnden frem til at Kalsnes er uskikket til å utøve advokatvirksomhet. Dermed ble han fratatt advokatbevillingen.

Nå har Politiet tatt ut tiltale mot Kalsnes for flere brudd på eiendomsmeglingsloven.

Politiet mener Kalnes har overtrådt forbudet mot å drive handel med fast eiendom, forbudet mot såkalt partsrepresentasjon og forbudet mot egenhandel i eiendomsmeglingsloven.

– Strafferammen for brudd på eiendomsmeglingsloven er tre år. Hvis retten kommer frem til at det er særlig skjerpende omstendigheter er strafferammen seks år, sier statsadvokat Susie Langsem Bergstrand til Dagens Næringsliv.

På spørsmål om hvor alvorlig forholdene er, svarer statsadvokaten.

– Det er tatt ut en tiltale. Det sier jo sitt. Utover det kan jeg ikke kommentere saken nå, sier Bergstrand.

Kalsnes sier i en kommentar til Finansavisen at han forstår lite av saken (se nederst i saken).

To uker i retten

Det er satt av hele 15 dager til saken i Oslo tingrett i februar og mars neste år.

– Det er flere temaer som skal behandles. Derfor er det mange dokumenter og en del vitner, forklarer Bergstrand.

Politiet mener Kalsnes drev med ulovlig handel da han i perioden 2010–2013 deltok i utviklingen av et eiendomsprosjekt i Tidemandsgate 21 i Oslo. Ifølge tiltalen delfinansierte Kalnes kjøpet av eiendommen, og hadde også kontakt med blant annet byantikvaren. I tiltalen står det også at Kalsnes foresto visninger og deltok ved overtagelsesforretning.

I perioden høsten 2011 til vinteren 2015 deltok Kalsnes også i utviklingen av et eiendomsprosjekt i Kruses gate 6 i Oslo, ifølge tiltalen. Her skal Kalsnes ha deltatt ved kjøp, utvikling og salg av eiendommen, ifølge Politiet.

Brudd på egenhandel

Han brøt også forbudet om partsrepresentasjon da han hjalp et eiendomsselskap med blant annet kjøp og salg av eiendommen Kruses gate 6, ifølge tiltalen. Politiet mener Kalsnes opptrådte på vegne av selskapet ved budgivning, ved oppfølging av eiendomsmeglerne og ved deltagelse på visning og overtagelse.

28. januar 2016 kjøpte Kalsnes en leilighet i Nordraaks gate 6 i Oslo, til tross for at eiendomsmeglerkontoret der Kalsnes var partner den gang, hadde hatt i oppdrag å selge leiligheten i perioden fra januar til september 2013.

Dette er brudd på egenhandelsforbudet, mener Politiet, som derfor har tiltalt Kalsnes «for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha overtrådt bestemmelsen om at ansatte i foretak som driver eiendomsmegling og personer med tilsvarende tilknytning til slike foretak, samt eiere og tillitsvalgte i slike foretak som normalt deltar i den daglige driften, ikke kan kjøpe eiendom, eller erverve andre rettigheter som nevnt i eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd, som den aktuelle virksomheten har hatt i oppdrag å formidle.»

I november ble det tinglyst at Kalsnes har solgt en leilighet i Nordraaks gate 6 for 22,5 millioner kroner.

Da Dagens Næringsliv tidligere denne måneden spurte Kalsnes om årsaken til salget, svarte Kalsnes:

– Det er korrekt at leiligheten i Nordraaks nå er avhendet. Siden dette dreier seg om private forhold ønsker jeg av naturlige grunner ikke å gi flere kommentarer.

Ifølge statsadvokaten har ikke dette salget noe med tiltalen å gjøre.

Forstår lite

DN har ikke lyktes med å få kommentarer til saken fra Odd Kalsnes eller hans advokat. I stedet har Kalsnes per epost sendt DN en lenke til Finansavisens omtale av tiltalen som hans kommentar til saken. I denne saken sier Kalsnes følgende:

– Dette er en sak jeg forstår svært lite av, og jeg finner det uhyre alvorlig at påtalemyndigheten vil ta fra meg borgerlige rettigheter, fordi de hevder at jeg i 2010 skal ha brutt eiendomsmeglerloven som kom i 2010.

Overfor Finansavisen fremholder Kalsnes at forholdene det er snakk om, var tillatt i 2009. Ifølge Kalsnes har han ikke beriket seg på de eiendomshandlene myndighetene mener er ulovlige.

– Nå skal jeg altså få yrkesforbud og miste en borgerlig rettighet på grunn av mangel på kunnskap for lovmessige helt nye teknikaliteter, sier Kalsnes til Finansavisen.

Kalsnes er i dag partner i Privatmegleren, hvor han jobber som eiendomsmeglerfullmektig. Han må ha med seg en ansvarlig megler på oppdrag, ettersom han ikke lenger har denne retten selv.

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren viser til at saken er under behandling og ønsker ikke å kommentere saken nå.

Artikkelen ble oppdatert med utfallet av rettssaken den 6. mai 2022.
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.