Økokrim har torsdag tatt ut tiltaler i den såkalte Tjøme-saken:

  • Arkitekt Rune Breili og saksbehandler Harald Svendsen tiltales for grov korrupsjon, på grunnlag av at Breili i hemmelighet ga arkitekttegninger og råd om Svendsens egen bolig, mens Svendsen hadde ansvar for behandling av hyttesøknader fra Breilis arkitektkontor.
  • Økokrim mener i tillegg at Harald Svendsen grovt har brutt sin tjenesteplikt ved å godkjenne ulovlig bygging i strandsonen for en rekke hytter tegnet av Breili, mens han selv fikk arkitekttjenester fra Breili og mens han ventet på ansettelse hos Breilis arkitektkontor. Økokrim har ikke tatt ut tiltale mot Svendsen for noen av disse hyttene.
  • En annen Tjøme-saksbehandler, Hans Petter Abrahamsen, ilegges 15 000 i forelegg for grovt brudd på tjenesteplikten etter å ha godkjent ulovlig tilbygg, kjeller og brygge på tre forskjellige hytter i strandsonen på Tjøme.

Ingen av de tre har erkjent straffskyld.

Arkitekt Breili er svært overrasket over tiltalen, ifølge hans forsvarer Vibeke Hein Bæra.

– Breili er dypt rystet og sjokkert over Økokrims beslutning av i dag. Tiltalen bygger på en relasjon 10 år tilbake i tid. Det er etter min vurdering ikke grunnlag for den tiltalen Økokrim har tatt ut mot ham. Det vil nå belyses i en rettslig prosess, svarer Hein Bæra i en sms til DN.

DN omtalte i 2017 hvordan arkitekten har jobbet for en rekke hytteeiere på Tjøme og Hvasser i Vestfold, med eksklusive hyttebygg og påbygg i strandsonen.

En lang rekke saker som skulle blitt behandlet politisk og med uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold, er blitt godkjent av Tjøme-saksbehandlere uten at de folkevalgte avgjorde saken slik loven krevde.

I en rekke av de omstridte byggesakene har arkitektkontoret Breili & Partnere vært involvert.

«Uopprettelige inngrep i strandsonen»

– Det er snakk om uopprettelige inngrep i naturen, i strandsonen. Strandsonen er viktig for naturmangfoldet, for friluftsliv, allmennhetens tilgang til ferdsel, og det har nasjonal interesse at den tas vare på, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Han leder Økokrims avdeling for miljøkriminalitet.

Hans Tore Høviskeland, leder Økokrims avdeling for miljøkriminalitet.
Hans Tore Høviskeland, leder Økokrims avdeling for miljøkriminalitet. (Foto: Mikaela Berg)

– Dette er eksempler på økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og viser sammenhengen mellom de to.

Han sier det er ressurshensyn som gjør at Økokrim unnlater å ta ut tiltale mot byggesaksbehandler Harald Svendsens behandling av strandsonesøknader.

– Grunnen til at vi har gitt påtaleunnlatelse er at han også er tiltalt for grov korrupsjon, sier han, og viser til at straffen for disse mindre forholdene ville vært ubetydelig sammenlignet med straffen for grov korrupsjon.

– Det er for å unngå lang hovedforhandling.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti år.

Dersom Svendsen ikke selv aksepterer Økokrims konklusjon om grovt brudd på tjenesteplikten, vil tiltalen utvides til også disse punktene. I så fall vil rettssaken ta lengre tid og omfatte 13 ulike adresser i Tjøme-området.

En granskning av forholdet mellom Breili og tidligere Tjøme kommune, utført av revisjonsfirmaet BDO, avdekket store feil og mangler ved byggesaksbehandlingen, blant annet brudd på etiske regler og feil i byggesaker. «BDO har ikke identifisert at særlig nære relasjoner mellom arkitektkontoret Breili & Partnere MNAL as og enkelte saksbehandlere har ført til at noen saker er blitt fordelaktig saksbehandlet».

Ingen har erkjent straffskyld

Svendsens forsvarer, advokat Knut Henrik Strømme, er kjent med tiltalen, men kan ikke kommentere saken før han har snakket med sin klient.

Heller ikke tidligere byggesaksleder Hans Petter Abrahamsen har tatt stilling til forelegget, ifølge hans forsvarer Bård Hauger.

– Foreløpig har vi ingen kommentar, sier Hauger.

Det har hittil ikke lyktes DN å oppnå kontakt med arkitekt Rune Breili, daglig leder i arkitektkontoret. Hans advokat Vibeke Hein Bæra uttalte i oktober i fjor, da det ble kjent at Økokrim hadde foretatt flere ransakelser i saken, dette:

«Breili har nå i mer enn to år bidratt med å opplyse saken. Først til BDO's granskning av kommunens saksbehandling, deretter til politiet gjennom flere forklaringer. Det er fordi han ønsker å bidra til at saksforholdet opplyses så godt som mulig. Det er imidlertid politiet som etterforsker saken, og som må gi eventuelle kommentarer til sitt arbeid og sine etterforskningsskritt. Det bes om forståelse for at det kan og bør ikke andre gjøre».

Tidligere Tjøme kommune ble 1. januar slått sammen med Nøtterøy til Færder kommune.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.